Spis treści:

Ilu uczniów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku?

Egzamin ósmoklasisty 2022 w terminie głównym odbywał się od 24 do 26 maja. Spośród 518 000 ósmoklasistów do testu wiedzy przystąpiło wówczas 502 900 uczniów, w tym 6 150 obywateli Ukrainy. W poszczególnych częściach egzaminu wzięło udział:

 • język polski – 478 110 os. 
 • matematyka – 477 988 os. 
 • język angielski – 471 063 os. 
 • język francuski – 85 os. 
 • język hiszpański – 163 os. 
 • język niemiecki – 10 097 os. 
 • język rosyjski – 1 217 os. 
 • język włoski – 8 os.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy uczeń ma za mało punktów, by dostać się do szkoły średniej?

Z czym ósmoklasiści poradzili sobie najlepiej?

Wśród zadań, które sprawiły zdającym najmniejszy problem były te, które dotyczyły:

 • język polski: umiejętności czytania utworów literackich, odbioru tekstów kultury, wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio;
 • matematyka: umiejętności wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce;
 • języki obce nowożytne: znajomości funkcji językowych i umiejętności reagowania na konkretną sytuację.

Z czym ósmoklasiści poradzili sobie najgorzej?

Zadaniami, z którymi ósmoklasiści poradzili sobie najgorzej, były te, które dotyczyły:

 • język polski: kształcenia językowego, dokładniej interpunkcji;
 • matematyka: poprawnej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego tj. stosowania oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych i zapisywania ich zależności jako wyrażenia algebraicznego;
 • języki obce nowożytne: znajomości środków językowych.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Jak policzyć punkty?

Średnie wyniki procentowe ósmoklasistów z poszczególnych egzaminów

Według średniej krajowej najlepsze wyniki uczniowie na ogół uzyskiwali z egzaminów z języków obcych, natomiast najgorsze – z matematyki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane:

 • język polski – 60 proc. 
 • matematyka – 57 proc. 
 • język angielski – 67 proc.
 • język francuski – 80 proc.
 • język hiszpański – 81 proc.
 • język niemiecki – 50 proc.
 • język rosyjski – 65 proc.
 • język włoski – 89 proc.

Mediana wyników procentowych z poszczególnych egzaminów

Mediana procentowych wyników z poszczególnych przedmiotów kształtuje się następująco:

 • język polski – 62 proc.  
 • matematyka – 60 proc.  
 • język angielski – 76 proc. 
 • język francuski – 91 proc. 
 • język hiszpański – 100 proc. 
 • język niemiecki – 44 proc. 
 • język rosyjski – 67 proc. 
 • język włoski – 89 proc.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2022. Ile procent stanowi jeden punkt?

Najczęściej występujące wyniki procentowe z poszczególnych egzaminów 

Najwięcej uczniów w Polsce uzyskiwało wyniki bliskie maksymalnej liczbie punktów z części egzaminu dotyczącej języków obcych. Podobnie było z matematyki. Gorzej poszedł im natomiast język polski — najwięcej ósmoklasistów zdobyło z tej części niecałe 2/3 punktów. Dokładne dane przedstawiamy poniżej:

 • język polski – 64 proc.  
 • matematyka – 96 proc.   
 • język angielski – 100 proc.  
 • język francuski – 100 proc.  
 • język hiszpański – 100 proc.  
 • język niemiecki – 100 proc.  
 • język rosyjski – 100 proc.  
 • język włoski – 89 proc.

Wyniki uczniów będących obywatelami Ukrainy

Uczniowie z Ukrainy, którzy zdawali w Polsce egzamin ósmoklasisty, najlepiej poradzili sobie z częścią sprawdzającą wiedzę dotyczącą języka angielskiego, a najgorzej z językiem polskim. Ich wyniki wyglądały następująco:

 • średnia: j. polski – 22 proc., matematyka: 34 proc., j. angielski: 44 proc;
 • mediana: j. polski – 16 proc., matematyka: 28 proc., j. angielski: 33 proc;
 • dominanta: j. polski – 9 proc., matematyka: 16 proc., j. angielski: 16 proc.

Średnie wyniki procentowe z poszczególnych egzaminów w zależności od lokalizacji szkoły

Z zestawień procentowych dotyczących średnich wyników uczniów w zależności od lokalizacji szkoły, w której pisali egzamin, można się dowiedzieć, że z języka polskiego i matematyki najniższą liczbę punktów uzyskali uczniowie z miast poniżej 20 tys. os., a z języków angielskiego i niemieckiego – uczniowie ze szkół wiejskich. Najwyższe wyniki we wszystkich czterech kategoriach przedmiotowych uzyskali uczniowie z miast powyżej 100 tys. os. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane:

język polski

 • wieś – 58 proc.
 • miasto do 20 tys. os. – 57 proc.
 • miasto od 20 tys. do 100 tys. os. – 60 proc.
 • miasto powyżej 100 tys. os. – 64 proc.

matematyka

 • wieś – 55 proc. 
 • miasto do 20 tys. os. – 53 proc. 
 • miasto od 20 tys. do 100 tys. os. – 57 proc. 
 • miasto powyżej 100 tys. os. – 64 proc.

język angielski

 • wieś – 61 proc.  
 • miasto do 20 tys. os. – 64 proc.  
 • miasto od 20 tys. do 100 tys. os. – 69 proc.   
 • miasto powyżej 100 tys. os. – 76 proc.

język niemiecki

 • wieś – 47 proc.  
 • miasto do 20 tys. os. – 48 proc.  
 • miasto od 20 tys. do 100 tys. os. – 53 proc.   
 • miasto powyżej 100 tys. os. – 63 proc.

Przeczytaj również: Trwają rekrutacje do szkół średnich. Które licea i technika wygrywają w rankingach?

Czy w tym roku wyniki były lepsze niż w poprzednich latach?

Ze statystyk wynika, że w tym roku wyniki z egzaminów z większości przedmiotów były lepsze niż w poprzednich trzech latach, mimo długiego czasu nauki zdalnej, która miała miejsce przez ponadroczny okres. Może to jednak wynikać z poziomu egzaminu w 2022 roku, który zarówno eksperci, jak i uczniowie ocenili jako łatwy.

Z egzaminu z języka polskiego w 2022 roku uczniowie uzyskali taką samą średnią jak w roku poprzednim, o 1 punkt procentowy większą niż dwa lata temu i o 3 niższą niż w przedpandemicznym roku 2019.

Z matematyki uzyskali aż o 10 punktów procentowych więcej niż w roku poprzednim, o 11 więcej niż dwa lata temu i 12 więcej niż trzy lata temu, czyli jeszcze przed nauką zdalną.

Egzamin z języka angielskiego w tym roku poszedł uczniom o 1 punkt procentowy lepiej niż w ubiegłym, o 13 lepiej niż dwa lata temu i o 8 niż w 2019 roku.

Z języka niemieckiego uzyskali natomiast o 1 punkt procentowy więcej niż w 2021 roku, o 5 więcej niż w 2020 i o 8 więcej niż trzy lata temu.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie