Spis treści:

Już za dwa tygodnie uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają wyniki egzaminu ósmoklasisty, a tydzień później zaświadczenia, które przydadzą się podczas rekrutacji do szkół średnich. Już dziś wielu z nich zastanawia się co zrobić, jeśli okaże się, że będą mieć za mało punktów, by dostać się do którejkolwiek z wybranych przez siebie placówek.

Jak uniknąć niedostania się do szkoły średniej?

Kluczem do tego, by uniknąć niedostania się do szkoły średniej, jest analiza progów punktowych z ostatnich lat wybranych przez nas szkół oraz naszej szacowanej punktacji rekrutacyjnej, a następnie odpowiednie zadeklarowanie we wniosku szkół pierwszego i kolejnych wyborów. Aktualnie mamy jeszcze przez kilka dni możliwość, by to wszystko zrobić lub dokonać zmian we wprowadzonych przez nas wcześniej danych.

Każdy rekrutujący się do szkoły ponadpodstawowej ma możliwość wyboru co najmniej 3 szkół do których chce startować (w niektórych województwach można wybrać ich więcej) oraz dowolnej liczby klas w danej szkole. By prawdopodobieństwo naszego dostania się do którejkolwiek z wybranych przez nas placówek w rekrutacji głównej było jak najwyższe, należy wykorzystać wszystkie możliwości, czyli wybrać we wniosku jak największą liczbę interesujących nas szkół oraz klas w tychże szkołach.

Częstym błędem podczas rekrutacji, który skutkuje niedostaniem się do wszystkich zadeklarowanych przez siebie szkół, jest wybieranie we wniosku tylko takich placówek, w których próg punktowy jest zdecydowanie wyższy niż punktacja kandydata. Dlatego analizując progi punktowe:

 • jako szkołę pierwszego wyboru najlepiej wybrać taką, do której najbardziej chcemy się dostać, nawet jeśli nasza punktacja można być do niej nieco za niska;
 • jako drugą - szkołę, do której realnie możemy się dostać, zatem mamy mniej więcej podobną liczbę punktów do tej z progów;
 • a jako trzecią - szkołę “ratunkową”, w której progi punktowe są niższe niż nasza punktacja.  

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Jak policzyć punkty?

Co zrobić, gdy mamy za mało punktów, by dostać się do szkoły średniej?

Jeśli masz już wyniki egzaminu oraz ostateczne oceny końcowe, przeliczyłeś punkty i okazało się, że ich liczba jest niższa niż progi punktowe do wymarzonej przez ciebie szkoły, nie panikuj. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, by nie zostać na lodzie.

Dodatkowe punkty rekrutacyjne

Po pierwsze zastanów się, czy wziąłeś pod uwagę dodatkowe punkty rekrutacyjne, które mogą poprawić twój wynik. Pamiętaj, że za świadectwo z paskiem dostajesz 7 dodatkowych pkt, za udział w wolontariatach szkolnych możesz otrzymać 3 pkt, a sukcesy w konkursach kuratoryjnych, wiedzy oraz osiągnięcia sportowe czy artystyczne również są nagradzane punktami. Zatem jeśli o czymś zapomnieliśmy, nasza punktacja może być podniesiona łącznie nawet o 18 pkt! Pomyśl zatem, czy nie pominąłeś w swoich obliczeniach tych kwestii.

Progi punktowe zmieniają się co roku

Nim dostaniesz decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do zdeklarowanych przez ciebie w procesie rekrutacji szkół, nie wpadaj w panikę, jeśli widzisz, że progi punktowe w poprzednich latach okazały się odrobinę wyższe niż twoja punktacja. Co roku progi wyglądają inaczej, ponieważ są zależne od tego, jak w danym roku w skali całej Polski poszedł uczniom egzamin. To, że w poprzednim roku próg był wysoki, nie oznacza, że w tym nie będzie niższy, zatem może się okazać, że twoja liczba punktów wystarczy, by dostać się w pierwszej rekrutacji do którejś z wybranych przez ciebie szkół.

Zmiana deklarowanych szkół

Jeśli otrzymałeś już wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny na świadectwie oraz widzisz, że do szkół, których wybór zadeklarowałeś we wniosku, nie masz możliwości się dostać ze względu na zbyt małą liczbę punktów, możesz jeszcze zmienić swoją decyzję i wybrać te, do których będziesz miał większą szansę się dostać.  

Można to zrobić w terminach, w których uczniowie składają świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru. Należy wówczas zadzwonić lub wybrać się do własnej szkoły pierwszego wyboru i poprosić w niej o to, by odblokowali wam możliwość wprowadzania zmian w systemie rekrutacyjnym (ponieważ wtedy ta opcja będzie już dla was zablokowana), a gdy już to zrobią, nanieść tam zmiany w kolejności czy wyborze szkół. Następnie do nowo zadeklarowanej szkoły pierwszego wyboru zanieść wymagane dokumenty.

Odwołanie się

Jeśli nie dostałeś się do konkretnej szkoły lub klasy, warto się w takiej sytuacji odwołać. W ciągu 3 dni od otrzymania decyzji o niezakwalifikowaniu, należy napisać do dyrektora tejże szkoły wniosek o uzasadnienie odmownej decyzji. Ma on po tym 3 dni na jego rozpatrzenie oraz odpowiedź. Natomiast po otrzymaniu od niego odpowiedzi, masz 3 dni na odwołanie się od jego decyzji, a do 3 dni twoje odwołanie musi zostać rozpatrzone. Możliwe, że wówczas dostaniesz się do wybranej szkoły lub oddziału z odwołania. Pamiętaj jednak, by mimo toczącego się procesu odwoływania nie rezygnować z udziału w rekrutacji uzupełniającej, ponieważ odwołanie nie zawsze musi zostać rozpatrzone pozytywnie.

Rekrutacja uzupełniająca

Gdy ogłoszą już wyniki rekrutacji i okaże się, że nie zostałeś zakwalifikowany do żadnej z wybranych przez siebie szkół, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Po tym, jak wszystkie zakwalifikowane osoby złożą dokumenty w szkołach, do których ostatecznie chcą zostać przyjęte i nie potwierdzą woli przyjęcia w szkołach kolejnego wyboru, mogą zwolnić się miejsca w wielu placówkach.  

Nim zadeklarujemy szkoły, które wybierzemy we wniosku rekrutacji uzupełniającej, powinniśmy sprawdzić na stronie kuratorium oświaty odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania, w jakich szkołach po rekrutacji głównej pozostały jeszcze wolne miejsca oraz dowiedzieć się, jakie są w nich aktualne progi punktowe, uprawniające do przyjęcia do tejże szkoły. Te informacje pomogą nam w rekrutacji uzupełniającej wybrać te szkoły, do których realnie mamy szanse się dostać, mając wystarczającą liczbę punktów. Gdy rozpocznie się rok szkolny zawsze będzie można próbować przenieść się do innej, bardziej odpowiadającej nam placówki lub zrobić to po pierwszym półroczu lub roku nauki.

Wymarzona szkoła, ale inna klasa

Jeśli bardzo zależy ci na dostaniu się do konkretnej szkoły, a w rekrutacji głównej wybrałeś tylko jedną interesującą w tej placówce klasę oraz wiesz już, że w równoległych oddziałach tej szkoły są jeszcze wolne miejsca, a progi punktowe są niższe niż twoja punktacja, możesz spróbować dostać się również do nich.  

Wybierając konkretną szkołę masz prawo rekrutować się do dowolnej liczby klas. Zatem możesz tym razem wybrać równoległą klasę o takim samym lub zbliżonym profilu (np. zamiast humanistycznej - językową czy zamiast mat-fiz – mat-ego). Pamiętaj, że jeśli na początku roku szkolnego okaże się, że profil lub osoby w tej drugiej klasie nie będą ci odpowiadać, zawsze łatwiej będzie ci się przenieść do innej w obrębie tej samej szkoły niż przepisując z zupełnie innej placówki.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2022. Ile procent stanowi jeden punkt?

Czy można nie dostać się do żadnej szkoły średniej? 

Teoretycznie niedostanie się do żadnej szkoły średniej z wybranych w rekrutacji głównej i uzupełniającej jest możliwe, jednak nie oznacza to, że w praktyce pozostaniesz bez szkoły, ponieważ w Polsce jest obowiązek nauki do 18. roku życia. Natomiast za zapewnienie miejsca w szkołach ponadpodstawowych osobom realizującym obowiązek nauki, które mieszkają na obszarze danego powiatu, odpowiada rada powiatu. To właśnie ona będzie musiała wskazać ci szkoły, w których we wrześniu będą jeszcze wolne miejsca. Osoby, które w obu rekrutacjach nie dostały się do żadnej ze szkół, będą musiały zostać przyjęte na początku roku szkolnego do placówek, w których będą miejsca.

Rekrutacja do szkół średnich 2022 – terminy

1 lipca uczniowie ostatnich klas szkół średnich otrzymają wyniki egzaminów ósmoklasisty, a 8 lipca będą mogli odebrać zaświadczające o nich dokumenty, potrzebne im w czasie rekrutacji do szkół. W większości województw rozpoczął się już pierwszy etap rekrutacji (tj. uruchomiono możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych), który potrwa jeszcze przez kilka dni. Poniżej przedstawiamy harmonogram składania wniosków dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • kujawsko-pomorskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 16 maja-24 czerwca
 • lubuskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 20 kwietnia-17 maja (do godz. 12.00)
 • małopolskie: 16 maja-20 czerwca
 • mazowieckie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • opolskie: 16 maja-20 czerwca
 • podkarpackie: 16 maja-24 czerwca (do godz. 15.00)
 • podlaskie: 16 maja-20 czerwca
 • pomorskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • śląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • warmińsko-mazurskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 9 maja-20 czerwca (do godz. 15.00)

Po tym, jak uczniowie dostaną już wyniki egzaminów następuje drugi etap rekrutacji - uzupełnianie złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły wynikami egzaminów i ocenami ze świadectwa oraz przynoszenie do szkoły pierwszego wyboru kopii dokumentów. Odbywa się to w terminach:

 • dolnośląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • kujawsko-pomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00)
 • lubuskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 8-12 lipca (do godz. 15.00)
 • małopolskie: 24 czerwca-12 lipca
 • mazowieckie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • opolskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00)
 • podlaskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • śląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00)
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 12.00)
 • wielkopolskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00)

Wyniki rekrutacji, a zatem listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych klas i szkół, pojawią się w następujących dniach:

 • dolnośląskie: 21 lipca
 • kujawsko-pomorskie: 19 lipca
 • lubelskie: 22 lipca
 • lubuskie: 21 lipca
 • łódzkie: 19 lipca
 • małopolskie: 19 lipca
 • mazowieckie: 20 lipca
 • opolskie: 20 lipca
 • podkarpackie: 22 lipca
 • podlaskie: 21 lipca
 • pomorskie: 21 lipca
 • śląskie: 20 lipca
 • świętokrzyskie: 21 lipca
 • warmińsko-mazurskie: 20 lipca
 • wielkopolskie: 20 lipca
 • zachodniopomorskie: 19 lipca

Jeśli dostaniemy się do wybranej szkoły, musimy potwierdzić wolę przyjęcia do niej, przynosząc tam oryginały naszych dokumentów w terminach:

 • dolnośląskie: 22-29 lipca
 • kujawsko-pomorskie: do 22 lipca (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • lubuskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 19-22 lipca (do godz. 12.00)
 • małopolskie: do 25 lipca
 • mazowieckie: 21-27 lipca (do godz. 15.00)
 • opolskie: 20-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • podlaskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
 • śląskie: 21-28 lipca (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 22-29 lipca
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-22 lipca (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 20 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 19-22 lipca (do godz. 15.00)

Szkoły natomiast opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniach:

 • dolnośląskie: 1 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 25 lipca
 • lubelskie: 29 lipca
 • lubuskie: 1 sierpnia
 • łódzkie: 25 lipca
 • małopolskie: 26 lipca
 • mazowieckie: 28 lipca
 • opolskie: 29 lipca
 • podkarpackie: 29 lipca
 • podlaskie: 1 sierpnia
 • pomorskie: 29 lipca
 • śląskie: 29 lipca
 • świętokrzyskie: 1 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 25 lipca
 • wielkopolskie: 2 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 25 lipca

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich 2022 – terminy

Jeśli nie dostałeś się do żadnej z wybranych we wniosku szkół, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Wygląda ona analogicznie do rekrutacji w terminie głównym. Wnioski trzeba wówczas złożyć w terminach:

 • dolnośląskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • kujawsko-pomorskie: 25 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00), 25-26 lipca dla zdających egzaminy
 • lubelskie: 29 lipca-3 sierpnia
 • lubuskie: 2-5 sierpnia (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 25-28 lipca (do godz. 12.00)
 • małopolskie: 27 lipca-3 sierpnia, 27-28 lipca dla zdających egzaminy
 • mazowieckie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
 • opolskie: 2-4 sierpnia
 • podkarpackie: 2-5 sierpnia
 • podlaskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • pomorskie: 2-5 sierpnia
 • śląskie: 1-3 sierpnia (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 2-4 sierpnia (do godz. 15.00)
 • warmińsko-mazurskie: 26 lipca-5 sierpnia, 26-29 lipca dla zdających egzaminy
 • wielkopolskie: 3-5 sierpnia (do godz. 15.00)
 • zachodniopomorskie: 25 lipca-1 sierpnia, 25-26 lipca dla zdających egzaminy

Podanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi w terminach:

 • dolnośląskie: 16 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
 • lubelskie: 11 sierpnia
 • lubuskie: 12 sierpnia
 • łódzkie: 5 sierpnia
 • małopolskie: 9 sierpnia
 • mazowieckie: 12 sierpnia
 • opolskie: 15 sierpnia
 • podkarpackie: 16 sierpnia
 • podlaskie: 16 sierpnia
 • pomorskie: 16 sierpnia
 • śląskie: 12 sierpnia
 • świętokrzyskie: 11 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 16 sierpnia
 • wielkopolskie: 16 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 9 sierpnia

Swoją wolę przyjęcia do szkoły, do której zostało się zakwalifikowanym, trzeba będzie potwierdzić w następujących terminach:

 • dolnośląskie: 17-22 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00)
 • lubelskie: 11-18 sierpnia
 • lubuskie: 12-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • łódzkie: 5-10 sierpnia (do godz. 12.00)
 • małopolskie: do 17 sierpnia
 • mazowieckie: 16-18 sierpnia
 • opolskie: 17-19 sierpnia (do godz. 15.00)
 • podkarpackie: 17-19 sierpnia
 • podlaskie: 16-19 sierpnia
 • pomorskie: 17-22 sierpnia (do godz. 15.00)
 • śląskie: 16-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • świętokrzyskie: 12-22 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 26 lipca-18 sierpnia (do godz. 15.00)
 • wielkopolskie: 16-25 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 9-11 sierpnia

Natomiast ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół w rekrutacji uzupełniającej ukażą się w dniach:

 • dolnośląskie: 23 sierpnia
 • kujawsko-pomorskie: 12 sierpnia
 • lubelskie: 19 sierpnia
 • lubuskie: 22 sierpnia
 • łódzkie: 11 sierpnia
 • małopolskie: 18 sierpnia
 • mazowieckie: 19 sierpnia
 • opolskie: 23 sierpnia
 • podkarpackie: 22 sierpnia
 • podlaskie: 22 sierpnia
 • pomorskie: 23 sierpnia
 • śląskie: 19 sierpnia
 • świętokrzyskie: 23 sierpnia
 • warmińsko-mazurskie: 19 sierpnia
 • wielkopolskie: 26 sierpnia
 • zachodniopomorskie: 12 sierpnia

 

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie