Sztywne podejście a rozwojowe podejście

Każdy z nas ma charakterystyczne dla siebie podejście do swoich obowiązków, jednak psycholog biznesu – Carol Dweck  wyróżnia dwa główne sposoby nastawienia – sztywne podejście (fixed mindset) i rozwojowe podejście (growth mindset). Czym się różnią?

Z pierwszym o wiele trudniej będzie efektywnie wykonywać swoje zadania i reagować na zmieniające się okoliczności, które charakteryzują współczesny rynek pracy. Dlaczego? Osoba, która niewywiązywanie się z obowiązków tłumaczy niesprzyjającymi okolicznościami lub słowami „taki po prostu jestem” wykazuje podejście, które spotyka się u przełożonych z niechęcią. Warto ćwiczyć się więc w rozwiązywaniu niestandardowych zadań, kreatywnym myśleniu i elastyczności. Najlepsi nauczyciele to ci, których charakteryzuje podejście rozwojowe - nie podają oni gotowych rozwiązań problemów, a motywują i objaśnią sposoby na dojście do nich samodzielnie. Oni dobrze przygotują was do realiów współczesnego rynku pracy.

Skupienie i koncentracja

Te umiejętności z pewnością przydadzą się w każdej współczesnej profesji. W świecie opanowanym przez FOMO (ang. fear of missing out – strach przed pominięciem czegoś ważnego), setki powiadomień z social mediów dziennie i nieuchwytne relacje na Instagramie wydawałoby się, że nie da się ich nauczyć. Prawda jest jednak zupełnie inna. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom (medytacja lub wizualizacja, pisanie streszczeń, unikanie czynników, które nas rozpraszają) można je wypracować. Koncentracja jest kluczem do efektywnego zapamiętywania zagadnień i do produktywności. Będąc skoncentrowanym, możecie sprawnie wykonywać swoje zadania, rozumieć je i osiągać cele. Korzyści z umiejętności skupienia i koncentracji jest wiele, ale chyba najlepszą z nich jest świetna pamięć. Jeśli szybciej zapamiętacie zagadnienie, mniej czasu poświęcicie na przyswojenie materiału i późniejsze wykorzystanie go w praktyce. 

Świadomość kulturowa

Coraz częściej zdarza nam się studiować czy pracować z ludźmi pochodzącymi nie tylko z innych krajów, ale też z zupełnie odmiennych kultur. Wydaje się więc niedobre założenie, że najlepiej pracuje się w towarzystwie ludzi, którzy są podobni do nas samych. Styk kultur i światopoglądów może być niezwykle ciekawym miejscem i impulsem do kreatywności i wykorzystywania tego, co w ludziach najlepsze.

Warto zatem poświęcić trochę czasu na przyswojenie wiedzy o innych kulturach niż nasza. To będzie zdecydowany atut w staraniach o pracę lub wolontariat w międzynarodowym środowisku. Wśród współpracowników i znajomych będziecie uchodzić za dobrych partnerów do rozmowy, którzy znają ich zwyczaje i wiedzą, jakie mają przyzwyczajenia. Przeczytanie kilku artykułów o tym, jakie ludzie z innego kraju mają zwyczaje np. żywnościowe, kulturowe czy preferencje odnośnie spędzania wolnego czasu nie zajmie dużo czasu, a możecie na tym dużo zyskać.

Myślenie krytyczne

Jest to bardzo ważna umiejętność, która pozwala na realną ocenę sytuacji i dostrzeganie zależności między poszczególnymi zagadnieniami. Dzięki myśleniu krytycznemu będziecie mogli sprawnie radzić sobie z trudnościami i znajdywać możliwe rozwiązania problemów. Wyszukując jakieś zagadnienie sprawdźcie, czy źródło nie jest tendencyjne lub stronnicze. Korzystajcie tylko ze sprawdzonych i możliwie obiektywnych stron, książek, artykułów, ja jeśli to niemożliwe przyjrzyjcie się kilku stronom danego zagadnienia. Zastanówcie się, jakie wnioski można wyciągnąć z posiadanej wiedzy. Później przekażcie je swoim rozmówcom lub wykorzystajcie do przedstawienia swojego punktu widzenia i rozwiązania danego problemu.

Zdolności przywódcze i charyzma

Umiejętność rozdzielania zadań  i szybkiego decydowania przydatna będzie w wielu dziedzinach. Nie trzeba zarządzać przecież całą korporacją, aby wykorzystywać zdolności liderskie. Mogą się one przydać na studiach, ale też w wielu zawodach, gdzie ważna jest praca z zespołem. Umiejętność realnej oceny możliwości i mocnych strony każdego członka zespołu, pozwala sprawnie pokonywać trudności i przydzielać odpowiednie zadania. Dodatkowo charyzma pozwala na przekonanie do swojej racji nie tylko współpracownika, ale i przełożonego podczas ważnej prezentacji.

Na pewno część z tych przydatnych umiejętności posiadacie już teraz. Nie osiadajcie jednak na laurach i starajcie się pracować nad ich rozwijaniem. Pracodawcy oprócz znajomości języków i konkretnych twardych kompetencji bardzo cenią sobie miękkie umiejętności i stawianie na ciągły własny rozwój.