Jak wygląda matura z filozofii?

Egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut, a za jego poprawne rozwiązanie można było zdobyć maksymalnie 50 pkt.

Na maturze z tego przedmiotu zdający mieli m.in. odpowiadać na pytania dotyczące zamieszczonych w arkuszu fragmentów "Fedona" Platona, "Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii" Edmunda Husserla oraz "O szczęściu" Władysława Tatarkiewicza.

W drugiej części egzaminu trzeba było napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów:

  1. "Bycie prawdziwym jest czymś innym niż bycie uważanym za prawdziwe. Nie ma żadnej sprzeczności w tym, że coś, co wszyscy uważają za fałszywe, jest prawdziwe" - Gottlob Frege. Czy zgadzasz się z tezą, że prawdziwość jest czymś innym niż bycie uważanym za prawdziwe? Rozważ problem, odwołując się do znanych ci stanowisk filozoficznych.

  2. "W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie" - Barbara Skarga. Czy dobre życie może być nieszczęśliwe, a złe – szczęśliwe? Rozważ problem, odwołując się do znanych ci stanowisk filozoficznych.

Przeczytaj również: Zaskoczenie w zadaniu za 5 punktów i "smaczek" matury. Nauczycielki o egzaminie z matematyki

Matura z filozofii — arkusz

Matura 2022 z filozofii — arkusz

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce