Spis treści:

Co to jest EWD?

EWD (edukacyjna wartość dodania) to metoda analizy, która pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania i rozwój edukacyjny uczniów. Dzięki niej można ustalić, jaką efektywność nauczania ma dana szkoła na tle innych placówek, a zatem dowiedzieć się, czy nauka w niej może przynieść korzyści w postaci postępów w nauce.

Na czym polega metoda EWD?

Wyniki uczniów w nauce są zależne od wielu czynników – indywidualnych zdolności, zasobów materialnych oraz kulturowych rodziny czy poziomu opanowania podstaw w poprzednich etapach edukacyjnych. Natomiast rankingi najlepszych szkół w kraju, które najczęściej są tworzone na podstawie wyników egzaminacyjnych, nie zawsze miarodajnie wskazują, jak efektywna w nauczaniu jest dana szkoła.  

Do najlepszych szkół w Polsce najczęściej trafia wielu bardzo zdolnych uczniów, nie można zatem ocenić, czy kwestia ich wysokich wyników na egzaminach po ukończeniu danej szkoły, jest skutkiem efektywności nauczania w danej placówce, czy wynikiem zdolności lub innych zasobów, które posiadają uczące się tam osoby. Podobnie nie można jednoznacznie uznać za kiepską szkoły, która znajduje się nisko w rankingach, ponieważ nie wiadomo, czy takie wyniki są spowodowane nieefektywnym nauczaniem placówki, czy tym, że większość uczących się tam osób nie dysponuje takimi zasobami, jak uczniowie szkół znajdujących się na szczytach rankingów.

W jaki sposób zmierzyć więc efektywność szkoły? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie metoda EWD, z której pomocą w bardziej miarodajny sposób można oszacować postępy uczniów podczas nauki na danym etapie edukacyjnym.  

Do skorzystania z niej potrzebne są przede wszystkim dwa wskaźniki osiągnięć szkolnych – pierwszy z początku nauki w danej szkole (np. wynik testu ósmoklasisty) oraz drugi z czasu po jej ukończeniu (np. wynik egzaminu maturalnego). Jeśli absolwenci danej szkoły otrzymają na egzaminie wyniki wyższe niż szacowane (na podstawie tego, czego można byłoby się spodziewać po ich wynikach z egzaminu przed rozpoczęciem szkoły), to oznacza, że nauka w danej placówce okazała się efektywna. Jeśli wyniki będą niższe, to nauczanie tam było nieefektywne. Porównanie danej szkoły z innymi placówkami w kraju czy regionie pozwala natomiast sprawdzić, czy poziom jej efektywności jest wysoki, czy niski na tle całej Polski i która szkoła na danym obszarze uczy najskuteczniej.

Przeczytaj również: Edukacja domowa. Jakie zmiany czekają uczniów i rodziców?

Kalkulatora EWD

CKE udostępniła narzędzie, za pomocą którego można sprawdzić EWD szkół średnich w Polsce oraz to, jak plasują się one na tle kraju lub innych wybranych szkół. Zostało ono stworzone w latach 2013-2015 przez zespół badawczy Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu.  

Kalkulator EWD można pobrać ze specjalnie stworzonej do tego strony lub uzyskać informacje o EWD konkretnej szkoły w danym przedziale czasowym poprzez wpisanie odpowiednich danych do wyszukiwarki i porównywarki szkół w tej samej witrynie.

Jak sprawdzić wskaźnik EWD szkoły?

By sprawdzić wynik EWD poprzez stronę internetową, wystarczy wejść tutaj, a następnie z prawej strony witryny podać dane interesującej nas placówki w „wyszukiwarce szkół”. Można tam wpisać pełną nazwę szkoły albo wyszukać ją z listy po podaniu informacji dotyczących jej lokalizacji. Najlepiej zrobić to tym drugim sposobem, ponieważ jeśli podamy niepoprawną pełną nazwę szkoły, wyszukiwarka jej nie odnajdzie. Na samym końcu należy zaznaczyć lata, z których chcemy uzyskać wyniki EWD. Najświeższe informacje, jakie możemy tam znaleźć, pochodzą z lat 2020-2022. Po tym klikamy „szukaj”.  

Jeśli wyszukiwaliśmy szkoły za pomocą danych lokalizacyjnych, wyświetli nam się lista szkół. Wówczas możemy kliknąć ikonę wykresu przy interesującej nas placówce, by zobaczyć w formie graficznej, jakie jest jej EWD oraz jak wypadają jej uczniowie na egzaminach.  

By porównać kilka szkół, musimy kliknąć przy nich w ikonę z plusem i w ten sposób dodać je do porównywarki. Jeśli skorzystamy z tej opcji, również otrzymamy wykres, jednak taki, na którym będą widoczne wskaźniki EWD wszystkich wybranych przez nas szkół, dzięki czemu będziemy mogli dowiedzieć się, w której z nich nauczanie jest najefektywniejsze, a w której najmniej efektywne.

Przeczytaj również: Które licea i technika wygrywają w rankingach?

Jak interpretować dane z wykresu EWD?

Jeśli będziemy chcieli obejrzeć wykres EWD określonej szkoły, to w praktyce zobaczymy dwa wykresy – ten, który znajduje się wyżej, będzie dotyczył przedmiotów humanistycznych, a ten, który niżej – przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

2022-11-08 11_02_21-Wykres szkoły _ Edukacyjna Wartośc Dodana
Wykres EWD wybranej szkoły /źródło: ewd.edu.pl


Każdy wykres będzie miał wyrysowane przynajmniej trzy elipsy (lub więcej, jeśli porównamy kilka szkół):

  • Elipsa 1 – dotyczy ogólnego wskaźnika EWD dla 90 proc. szkół w kraju;
  • Elipsa 2 – dotyczy ogólnego wskaźnika EWD dla 50. proc. szkół w kraju;
  • Elipsa 3 – dotyczy wskaźnika EWD dla wybranej przez nas szkoły.

To, w jakim polu wykresu (A, B, C, D) znajdzie się elipsa naszej szkoły, ma duże znaczenie:

  • Pole A – oznacza, że szkoła ma niskie wyniki z egzaminów, ale wysoką efektywność nauczania;
  • Pole B – oznacza, że szkoła ma zarówno wysokie wyniki z egzaminów, jak i wysoką efektywność nauczania;
  • Pole C – oznacza, że szkoła ma wysokie wyniki z egzaminów, ale niską efektywność nauczania;
  • Pole D – oznacza, że szkoła ma zarówno niskie wyniki z egzaminów, jak i niską efektywność nauczania.

Możemy zatem zauważyć, że szkoła przedstawiona na naszym wykresie (elipsa 3), ma wysokie wyniki z egzaminów i wysoką efektywność nauczania (znajduje się w polu B), jednak w porównaniu do wyników z całej Polski (elipsy 1 i 2) nie jest to bardzo wysoki wynik.

Jeśli porównujemy kilka szkół, to pokażą nam się one na wykresie jako różnokolorowe elipsy, z których każda będzie oznaczała konkretną szkołę (legenda będzie znajdowała się poniżej wykresu).

2022-11-08 10_55_51-Porównywarka szkół _ Edukacyjna Wartośc Dodana
Wykres z porównaniem 5 wybranych szkół /źródło: ewd.edu.pl


Z porównania pięciu szkół na obrazku wynika, że szkoła 1. dobrze wypada na egzaminach i ma wysoką efektywność nauczania w stosunku do pozostałych placówek, natomiast szkoła 4. osiąga niskie wyniki na egzaminach i ma niską efektywność nauczania – niższą niż EWD 90 proc. szkół w Polsce. Szkoły 2. i 4. mają podobną efektywność nauczania, jednak 2. nieco lepiej wypada na egzaminach. Natomiast szkoła 3. ma od nich niższą efektywność nauczania, jednak na egzaminach wpada lepiej od 4. i gorzej od 2.

W ten sposób można porównać np. wszystkie szkoły z danego miasta, by mieć informację na temat tego, do których z nich warto uczęszczać.

oprc. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie