Spis treści:

Skąd wiemy, że Bóg istnieje? Cały świat jest tego dowodem

Ludzie wierzący nie mają wątpliwości, co odpowiedzieć na pytanie o to, czy Bóg istnieje. Jakie argumenty przedstawiają na poparcie swojego zdania? Przede wszystkim zwracają uwagę na to, jak zbudowany jest świat i jak funkcjonuje.

Ziemia znajduje się w idealnym położeniu względem Słońca, które umożliwia istnienie na niej różnych form życia. Czy siły natury mogłyby przypadkowo stworzyć coś tak doskonałego? Wielu ludzi uważa, że nie. To, jak Ziemia jest położona w Układzie Słonecznym, dobitnie świadczy o tym, że powstała ona według doskonałego projektu wymyślonego przez wyższą inteligencję. To nie wszystko. Trzeba się również przyjrzeć temu, jak funkcjonuje życie na Ziemi. 

Przeczytaj również: Religia monoteistyczna a religia politeistyczna. Czym się różnią?

Człowiek – najlepszy argument na istnienie Boga

Czy Bóg istnieje? Odpowiedzi można poszukać… w sobie! Zwolennicy twierdzenia, że Bóg istnieje, wspominają też o działaniu mózgu człowieka oraz całych społeczeństw. Warto się temu przyjrzeć. 

Mózg człowieka – precyzyjna maszyna, która nie jest dziełem przypadku

Kolejna kwestia to precyzja, z jaką zostało stworzone ludzkie DNA oraz sam mózg człowieka. Jeśli na pytanie: „czy Bóg istnieje?” odpowiedzieć „nie”, to jak wyjaśnić ten fenomen? Mózg pozwala przyjmować i przetwarzać wszystkie docierające do człowieka informacje (kształty, kolory, zapachy) w niewiarygodnie szybkim tempie. 

To właśnie poprawne funkcjonowanie mózgu sprawia, że człowiek jest tym, kim jest. Ma zdolność rozumowania, wyciągania wniosków, nauki czy planowania. Na fakt, że musi istnieć istota, która stworzyła ludzkie ciało właśnie w taki sposób, zwrócili również uwagę wielcy naukowcy tacy jak np. Louis Pasteur. W filozofii ten argument przemawiający za istnieniem Boga nosi nazwę argumentu biologicznego.

Moralność a wiara w Boga

Wierzący na pytanie „skąd wiemy, że Bóg istnieje?”, odpowiadają jeszcze jednym argumentem związanym z funkcjonowaniem człowieka – a właściwie całych społeczności. Od zarania dziejów wszystkie kultury i cywilizacje łączy kilka cech. Niezależnie od tego, jakie wyznawano w nich wartości i jaki tryb życia prowadzono, nadrzędne idee od zawsze były wspólne. Jakie? Na przykład takie jak: miłość, potępienie kłamstwa i zbrodni.

Różne społeczności miały też od zawsze potrzebę poszukiwania prawdy o stworzeniu świata, zrozumienia zachodzących w nim zjawisk i wielbienia istoty wyższej. Wszystko to – uniwersalne zasady moralne oraz potrzeba poszukiwania stwórcy – według zwolenników twierdzenia o istnieniu istoty wyższej, dowodzi tego, że człowiek to kolejny, niezwykle dokładny i precyzyjny projekt. Według nich ludzie otrzymali sumienie, które nakazywało im (i wciąż nakazuje) pewne niezmienne zasady moralne. Czy byłoby to możliwe, gdyby człowiek powstał jako wypadkowa działania sił przyrody? Takie rozumowanie to uproszczony model argumentu moralnego na istnienie Boga, którego twórcą był Immanuel Kant.

Przeczytaj również: Dlaczego bogowie greccy byli nieśmiertelni? Znasz ich znaki rozpoznawcze?

Filozoficzne dowody na to, że Bóg istnieje

Odpowiedzi na pytanie: „czy Bóg istnieje?” szukają różni ludzie – bez względu na pochodzenie i wykształcenie. Do wielkich myślicieli i filozofów, którzy poświęcili temu zagadnieniu szczególnie dużo czasu, należą duchowni i teologowie tacy jak Tomasz z Akwinu, Anzelm z Canterbury czy Augustyn z Hippony. Odpowiedzi na pytanie „skąd wiemy, że Bóg istnieje?” poszukiwał także Kartezjusz. Współcześnie kwestie te rozwijali brytyjscy filozofowie Richard Swinburne i John Lennox oraz Amerykanie Alvin Plantinga czy William Lane Craig.

Wszyscy oni zebrali i uporządkowali wiele argumentów przemawiających za istnieniem Boga. Warto więc oddać im głos i przywołać tzw. argument kumulatywny. Zgodnie z nim, kiedy zbierze się wszystkie fakty przemawiające za tym, że Bóg istnieje (a więc m.in. sposób funkcjonowania wszechświata, istnienie ludzkiej świadomości, wzorce cywilizacyjne) o wiele rozsądniej jest przyjąć fakt istnienia Boga niż jego brak.

Zakład Pascala

Francuski intelektualista Blaise Pascal jest znany m.in. z teorii, którą przedstawił w dziele pt. „Myśli”. Rozpatrzył on dwa przypadki. Pierwszy: „Bóg istnieje, a wierzący mogą otrzymać życie wieczne”, drugi: „Bóg nie istnieje, więc nie istnieje życie wieczne”. Po ich przeanalizowaniu sformułował ostateczny wniosek, który wziął nazwę od jego nazwiska. 

Zakład Pascala ma dowodzić, że opłaca się wierzyć w Boga. Dlaczego? Bo potencjalna nagroda, czyli życie wieczne może być większa niż potencjalna strata, czyli np. czas spędzony na modlitwie. Wniosek ten był później wielokrotnie krytykowany. Na przykład przez innego francuskiego naukowca. Pierre Simon de Laplace odradzał stosowanie prawdopodobieństwa w teologii. 

 

Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Jak wabił się pies marszałka? Rozwiąż QUIZ historyczny

QUIZ: Gdzie rządził Świniopas, kogo nazywano Semiramidą Północy? Sprawdź się w QUIZIE historycznym