Co zawierają pakiety covidowe? 

23 sierpnia rozpoczęła się akcja dostarczania asortymentu, który ma trafić do 32 tys. szkół i placówek oświatowych w Polsce. W pakietach covidowych mają się znaleźć maseczki jednorazowe (210 mln sztuk) oraz FFP2/FFP3 (12,5 mln sztuk), rękawiczki (43 mln sztuk), pojemniki z płynami do dezynfekcji (460 tys. sztuk), termometry bezdotykowe (od 3 do 7 na szkołę, w zależności od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki) i stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, które zostaną umieszczone przy wejściach do szkół (32 tys.). Dzięki nim, każda wchodząca do budynku osoba, będzie poddawana szybkiemu pomiarowi temperatury.  

Kiedy szkoły otrzymają środki ochrony? 

Na wyposażenie szkół w środki ochrony Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 100 mln złotych. Placówki, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły zapotrzebowania na pakiety za pomocą formularza, otrzymają przydział środków, obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły. Pakiety mają zostać dostarczone przez kurierów do placówek oświatowych w 18 dni roboczych, zatem wszystkie szkoły planowo będą w pełni wyposażone już w połowie września.