Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest czerwony Księżyc?

Zjawisko astronomiczne, w którym Księżyc przybiera krwawoczerwoną barwę, od zarania dziejów budziło w ludziach niepokój. Starożytne ludy przypisywały temu fenomenowi raczej negatywne znaczenie – czerwony Księżyc miał zwiastować chorobę, przelew krwi, śmierć króla, gniew bogów, wojnę czy nawet apokalipsę. W Biblii towarzyszył on natomiast śmierci Jezusa.  

Dziś wiemy, że czerwony Księżyc jest zjawiskiem, które występuje w momencie zaistnienia odpowiednich warunków astronomicznych, a zmianę barwy ziemskiego satelity da się wyjaśnić prawami fizyki.

Przeczytaj również: Bow echo – apokaliptyczny wał na niebie

Dlaczego Księżyc jest czerwony?

Czerwone zabarwienie satelity naszej planety pojawia podczas pełnego zaćmienia Księżyca, czyli wówczas, gdy Ziemia dokładnie zasłania go przed Słońcem — wówczas wszystkie trzy ciała niebieskie muszą znajdować się idealnie na tej samej linii. Światło Słońca nie dochodzi wówczas do Księżyca bezpośrednio żadnej strony, jednak jego promienie są widoczne ze Srebrnego Globu jako świetlista obręcz wokół Ziemi — zatem w końcu do niego docierają. Nim jednak się to wydarzy, promienie te muszą przebyć atmosferę Ziemi, w której ich niebieskie światło rozprasza się, a czerwone załamuje i biegnie dalej, aż dotrze do powierzchni Księżyca, od której później się odbija i to właśnie przez to satelita Ziemi jest na niej widoczny w takiej barwie.

1024px-Blood_Moon_Corrected_Labels
By Księżyc stał się czerwony, wszystkie trzy ciała niebieskie muszą znajdować się idealnie na jednej linii /fot. autor: Eggishorn, licencja: CC BY-SA 4.0


Na to, jak intensywnie czerwony będzie w takiej sytuacji Księżyc widziany z Ziemi, wpływa przede wszystkim to, jak bardzo w danym czasie zanieczyszczona jest atmosfera. Jeśli występują wówczas pożary lasów lub erupcje wulkanów, które napełniają powietrze cząsteczkami zanieczyszczającymi atmosferę, Księżyc będzie jeszcze bardziej krwistoczerwony. Natomiast gdy w powietrzu nie ma zanieczyszczeń, jego kolor będzie bliższy pomarańczowemu.

Dlaczego Księżyc nie jest czerwony co miesiąc?

Księżyc może przybierać czerwoną barwę tylko wówczas, gdy następuje jego zaćmienie, natomiast w ciągu roku zaćmień Słońca może być maksymalnie trzy, choć najczęściej występują dwa, niekiedy jedno, a czasem nie pojawia się ono w ogóle.

Dodatkowo nie wszystkie zaćmienia Księżyca, które występują w roku, są zaćmieniami całkowitymi, czyli takimi, w których Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się dokładnie w jednej linii, a nasza planeta idealnie zasłania swojego satelitę przed Słońcem. Gdy tak się dzieje mamy do czynienia z zaćmieniem częściowym, czyli takim, podczas którego Ziemia zasłania przed Słońcem jedynie fragment Księżyca. Podczas takiego zjawiska tylko część ziemskiego satelity przechodzi przez cień naszej planety, a do pozostałej części bezpośrednio docierają promienie słońca, dlatego wówczas czerwoną barwę może przybierać jedynie ten fragment, który znajduje się w zacienieniu.

Strefy_zaćmienia_Ziemi.svg
Zaćmienie częściowe następuje wówczas, gdy Księżyc znajduje się w szarym stożku zaznaczonym literą D /fot. autor: MesserWoland, licencja: CC BY-SA 3.0


Czasami zaćmienie całkowite lub częściowe nie jest możliwe do zaobserwowania w niektórych częściach globu, zatem nie jest tam widoczny również czerwony Księżyc. Dzieje się tak w miejscach, których podczas zaćmienia, akurat panuje dzień, zatem Srebrny Glob w ogóle nie jest widoczny.

Przeczytaj również: Diamentowy pył. Bajkowe zjawisko nie tylko na Antarktydzie

Kiedy zobaczymy krwawy Księżyc?

Najbliższe całkowite zaćmienie Księżyca nastąpi już 16 maja 2022 roku, a czerwony Księżyc będzie najlepiej widać w obu Amerykach, Afryce i w zachodniej Europie. W Polsce można je będzie obserwować pomiędzy 3:32 a 4:27 nad ranem, ale tylko jako zaćmienie częściowe, ponieważ gdy Ziemia całkowicie zasłoni Słońce przed Księżycem, u nas będzie panował dzień.  

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z fizyki znajdziesz tutaj:

Fizyka – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z fizyka

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z fizyka