Zmiany w systemie edukacji

Dla wielu dzieci 6 i 7-letnich spotkanie inauguracyjne będzie pierwszym kontaktem z nauką szkolną, którą będą kontynuować przez najbliższe kilkanaście lat. Uczniowie tegorocznych klas 8, w przyszłym roku zakończą swoją edukację w podstawówce.  Rozpoczną 4-letnie liceum, 5-letnie technikum albo 3-letnią szkołę zawodową. Będzie to pierwszy rocznik odbywający naukę w ramach nowych zasad, które dotyczą organizacji nauki w szkołach średnich. 

Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Dzieci, które uczą się w 8 klasie, zakończą szkołę podstawową egzaminem ósmoklasisty. Będzie to pierwszy taki test po reformie edukacji w 2016 roku. Nie określono minimalnego progu, potrzebnego do zdania, w związku z tym wszyscy uczniowie zaliczą ten egzamin. Przedmioty, z którymi zmierzą się uczniowie to język polski, matematyka oraz jeden nowożytny język obcy, na który uczeń uczęszczał.

Program „Dobry start” 

W tym roku rusza program „Dobry start”, w ramach którego uczniowie mogą ubiegać się jednorazowe dofinansowanie w wysokości 300 zł. Przysługuje on dzieciom do 18. roku życia lub 20. roku życia, jeżeli kontynuują swoją naukę w tej samej szkole. Co ważne, świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Według szacunków MEN, o dofinansowanie może się starać aż 4,6 mln uczniów.

Rok 2018/2019. Dni wolne od szkoły

Na pierwszą długą przerwę uczniowie muszą poczekać do Świąt Bożego Narodzenia. Będzie trwała od 23 do 31 grudnia 2018. Wolne będzie także 1 stycznia – w roku 2019 wypada we wtorek.  Wiosenna przerwa wypada od 18 do 23 kwietnia 2019. Zimowe ferie odbywają się w zależności od województwa – pierwsze rozpoczną się 14 stycznia, a ostatnie zakończą 24 lutego. 

Do szkoły uczniowie nie pójdą także w ustawowe dni wolne, czyli:

Wszystkich Świętych - 1 listopada 2018 (czwartek) 

Święto Pracy  - 1 maja 2019 (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2019 (piątek) 

Boże Ciało - 20 czerwca 2019 (czwartek)