Przedszkola pracują w zwykłym trybie już od 19 kwietnia. Od 4 maja do szkoły mogły uczęszczać dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach do nauki stacjonarnej wracali starsi uczniowie. Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym, czyli połowa uczniów stacjonarnie, a połowa w trybie zdalnym.  

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii, ale przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie placówki oświatowe, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. Nauki zdalnej.  

Zajęcia wspomagające dla uczniów – od kiedy i dla kogo? 

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie przekazania środków na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września. 

Bezpłatne, nieobowiązkowe zajęcia będą odbywały się w szkołach i będą przeznaczone dla chętnych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

Co to są zajęcia wspomagające? 

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Mogą też wyrównywać szanse i stan wiedzy uczniów, którzy gorzej radzili sobie z przyswajaniem wiedzy w zdalnej formie. Zajęcia będą organizowane wyłącznie z obowiązkowych przedmiotów i tematów z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. Nie będą to zajęcia dodatkowe, poszerzające wiedzę, wykraczające ponad określony w podstawie.