Jedna wielka rodzina

Językami słowiańskimi posługuje się dziś około 300 milionów ludzi. Najwięcej – 202 miliony – ich wschodnimi odmianami (m.in. w Rosji, na Ukrainie i Białorusi), następnie 56 milionów zachodnimi (w Polsce, Czechach i na Słowacji), w końcu ok. 32 miliony południowymi (Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Serbia i inne).

W zasadzie wszystkie te języki są do siebie w różnym stopniu podobne, posiadają takie same lub zbliżone brzmieniowo wyrazy i zwroty, a w przypadku ewentualnych różnic i tak łatwo nam zrozumieć ich sens. Wystarczy spojrzeć na popularny zwrot „kocham cię”, czyli czeskie miluji tě, słowackie ľúbim ťa, słoweńskie ljubim te, chorwackie volim te, rosyjskie я тебя люблю (ja tiebia liublu), białoruskie я цябе кахаю (ja tiabe kachaju) czy ukraińskie я тебе кохаю (ja tebe kochaju). 

61780896_l - cyrylica- miłość
Czy potrafisz odczytać to słowo? Źródło: 123RF/Picsel

Wyraz „kochać” występuje tylko w białoruskim i ukraińskim (co można uznać za wpływ naszego języka na wschodnich sąsiadów), ale i tak łatwo możemy odszyfrować kojarzące się nam bliskoznaczne wyrazy z pozostałych języków (miłuję, lubię, wolę).