Nauka będzie odbywać się w formie hybrydowej. Oznacza to, że w momencie, gdy część uczniów wróci do szkoły, pozostali zostaną na lekcje w domach. Co tydzień będą się oni wymieniać, tak by zminimalizować ryzyko dużego zgromadzenia. W szkole nie może znajdywać się więcej niż 50% wszystkich uczniów. Dyrektorom szkół zlecono ustalenie harmonogramu prowadzenia zajęć, tak by odbywały się one zgodnie z tym podziałem i w miarę możliwości równomiernie. Należy zrezygnować z elementów zajęć, podczas których niemożliwe jest zachowanie dystansu. 

Zmianie nie ulegnie jednak nakaz przestrzegania wytycznych sanitarnych. Zarówno uczniowie, jak i wszyscy prawnicy szkół zobowiązani będą zachowywać między sobą dystans, przeprowadzać dezynfekcję oraz nosić maseczki w przestrzeniach wspólnych. Sale lekcyjne po każdych odbytych zajęciach mają być wietrzone i odkażane. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów choroby lub infekcji zakaźnej oraz te, których żaden z domowników nie odbywa kwarantanny w warunkach domowych. Uczniom zaleca się korzystanie z boiska szkolnego oraz przebywanie jak najwięcej na świeżym powietrzu na terenie szkoły.