Jakie są charakterystyczne cechy krajobrazu nizinnego? 

Niziny charakteryzują się płaską lub lekko pofałdowaną powierzchnią terenu, leżą na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. Krajobraz nizinny wzbogacony jest o wolno płynące rzeki, które często mają szeroki kształt. Nizina to również teren, na którym występują lasy liściaste, iglaste i mieszane. W Polsce tereny nizinne mają dobrze rozwiniętą sieć osadniczą. 

Jaką powierzchnię naszego kraju zajmują niziny? 

Niziny zajmują ok. 1/3 powierzchni Polski, rozciągają się szerokim, nieregularnym pasem między pojezierzami i wyżynami.

Czym charakteryzuje się krajobraz młodoglacjalny? 

Na obszarze młodoglacjalnym występują liczne garby, pagórki moreny dennej i moreny czołowej, pradoliny, sandry, ozy. Rzeźba młodoglacjalna jest charakterystyczna dla pojezierzy. Formy krajobrazu młodoglacjalnego zostały ukształtowane przez lądolód. 

Przeczytaj również: Matura z chemii. Czy odpowiesz na te 15 pytań?

Co to jest kem? 

Jest to forma akumulacji wodnolodowcowej o różnych kształtach (pagóry, wały), zbudowana głównie z drobnoziarnistych piasków i mułków. 

Czym są procesy peryglacjalne?

Odpowiadają za mechanizm kształtowania się terenu. Do najważniejszych procesów rzeźbotwórczych można zaliczyć wietrzenie mrozowe, soliflukcję, erozję eoliczną, deflację.

Wymień ery fanerozoiku.

Fanerozoik dzieli się na trzy ery, są to: 

- paleozoik (542 - 252 mln lat temu);

- mezozoik (252 mln - 66 mln lat temu);

- kenozoik (66 mln lat temu do dziś). 

Dokonaj podziału paleozoiku na okresy

Paleozoik dzielimy na:

- Kambr (542-485 mln lat temu),

- Ordowik (485-444 mln lat temu),

- Sylur (444-419 mln lat temu)

- Dewon (419-359 mln lat temu),

- Karbon (359-300 mln lat temu),

- Perm (300-252 mln lat temu).

Przeczytaj również: Matura z biologii. Czy odpowiesz na te 10 pytań?

Jakie okresy zaliczamy do ery mezozoicznej?

Do ery mezozoicznej zaliczamy:

- Trias (252-201 mln lat temu),

- Jura (201-145 mln lat temu),

- Kreda (145-66 mln lat temu).

Wymień okresy kenozoiku

Wśród okresów kenozoiku można wyróżnić: 

- Paleogen (66-23 mln lat temu)

- Neogen (23-2,5 mln lat temu)

- Czwartorzęd (2,5 mln lat temu do dziś)

Po czym rozpoznać stratowulkan? 

Stratowulkan charakteryzuje się stromymi zboczami oraz wysokim czubkiem. Jest zbudowany z licznych warstw (strata) powstałych w wyniku erupcji lawy. Stożek stratowulkanu budują naprzemiennie materiały piroklastyczne i warstwy lawy. Przykładem stratowulkanu może być Wezuwiusz, Etna czy Fidżi. 

Przeczytaj również: Powtórka do matury z historii. Okres międzywojenny. Znasz te fakty?

Czym różni się wulkan tarczowy od stratowulkanu? 

Wulkan tarczowy ma znacznie szerszy i bardziej spłaszczony stożek niż stratowulkan. W trakcie niezbyt gwałtownych erupcji z wulkanu tarczowego wydobywa się rzadka lawa. Przykładem wulkanu tarczowego jest Mauna Loa na Hawajach.

Wymień i scharakteryzuj pięć głównych stref klimatycznych

Do stref klimatycznych świata zaliczamy: 

- strefę klimatów równikowych,

- strefę klimatów zwrotnikowych,

- strefę klimatów podzwrotnikowych,

- strefę klimatów umiarkowanych,

- strefę klimatów okołobiegunowych.

Scharakteryzuj strefę klimatów równikowych

W strefie klimatów równikowych panuje wysoka temperatura. W tym klimacie temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Ponadto strefę klimatów równikowych cechują małe amplitudy powietrza oraz wysokie opady. 

Matura z geografii pójdzie ci gładko tylko pod warunkiem, że powtórzysz cały materiał, który przerobiliście na lekcjach. Egzamin dojrzałości z geografii może zaskoczyć różnorodnością pytań, dlatego przygotuj się na każdą ewentualność. Pamiętaj! Zdobywanie wiedzy poszerza horyzonty i sprawia, że stajemy się coraz bardziej ciekawi świata. Warto uczyć się nie tylko do matury, ale przede wszystkim — dla samego siebie! 

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!