Spis treści:

Terminarz matury 2023

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Kolejne egzaminy będą miały miejsce w następujących dniach:

 • 8 maja (poniedziałek), g. 9.00 – matematyka (pp), g. 14.00 – język kaszubski (pr*), język łemkowski (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr);
 • 9 maja (wtorek) g. 9.00 – język angielski (pr, dj*), g. 14.00 – filozofia (pr);
 • 10 maja (środa) g. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14.00 – język niemiecki (pr, dj);
 • 11 maja (czwartek) g. 9.00 – biologia (pr), g. 14.00 – język rosyjski (pr, dj);
 • 12 maja (piątek) g. 9.00 – matematyka (pr), g. 14.00 – język francuski (pr, dj);
 • 15 maja (poniedziałek) g. 9.00 – chemia (pr), g. 14.00 – historia muzyki (pr);
 • 16 maja (wtorek) g. 9.00 – geografia (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pp);
 • 17 maja (środa) g. 9.00 – język polski (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pr);
 • 18 maja (czwartek) g. 9.00 – historia (pr), g. 14.00 – język włoski (pr, dj);
 • 19 maja (piątek) g. 9.00 – fizyka (pr), g. 14.00 – historia sztuki (pr);
 • 22 maja (poniedziałek) g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język hiszpański (pr, dj);
 • 23 maja (wtorek) egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.      

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; j – poziom dwujęzyczny.

Zobacz również: Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach, z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.     

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończyły technikum lub szkołę branżową II stopnia, zdają egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 zdają licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnych latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym – jak wygląda?

Formuła 2015: Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2015 trwa 120 minut, a za rozwiązanie całego arkusza można zdobyć maksymalnie 50 pkt (40 za zadania zamknięte i 10 za otwarte). Poziom biegłości językowej, jaką sprawdza egzamin to A2+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych i B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.

Formuła 2023: Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023 trwa 120 minut, a za rozwiązanie całego arkusza można zdobyć maksymalnie 60 pkt (32-38 za zadania zamknięte i 22-28 za otwarte). Poziom biegłości językowej, jaką sprawdza egzamin to B1 w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych i B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych.

W obu formułach egzamin ustny jest obowiązkowy.

Przeczytaj również: Najczęściej popełniane błędy na maturze z matematyki. Można ich uniknąć

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym – arkusze CKE

Arkusze CKE z matury 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w obu formułach znajdziesz tutaj:

Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2015

Transkrypcja nagrań Formuła 2015

Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023

Transkrypcja nagrań Formuła 2023

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym – odpowiedzi

Przykładowe odpowiedzi ekspertów do matury 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym w obu formułach:

Odpowiedzi do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2015

Odpowiedzi do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023

 

RAPORT MATURA 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2023

Matura 2023 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce