Jak wygląda matura z historii muzyki?

Egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut, a za jego poprawne rozwiązanie można było zdobyć maksymalnie 60 pkt.

Na maturze z tego przedmiotu zdający mieli do przesłuchania odtwarzane podczas egzaminu ścieżki dźwiękowe utworów, których dotyczyły pytania otwarte krótkiej i dłuższej odpowiedzi z pierwszej części arkusza. Reszta zadań dotyczyła historii oraz teorii muzyki.

W drugiej części egzaminu trzeba było napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów:

  1. Od dworskiego rytuału po samodzielny utwór symfoniczny. Przedstaw genezę i główne przemiany uwertury od XVII wieku po schyłek epoki romantyzmu.
  2. "Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, stałym poszukiwaniem" - Krzysztof Penderecki. Omów drogę twórczą Krzysztofa Pendereckiego w kontekście przemian jego indywidualnego stylu. W pracy uwzględnij utwory, które stanowić będą ilustrację Twojego wywodu.

Do arkusza dołączone były przekłady nutowe, a prócz długopisów maturzyści mogli mieć ze sobą na egzaminie odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami oraz lupę.

Przeczytaj również: Zaskoczenie w zadaniu za 5 punktów i "smaczek" matury. Nauczycielki o egzaminie z matematyki

Matura z historii muzyki — arkusz

Matura 2022 z historii muzyki — arkusz

Matura 2022 z historii muzyki — przykłady nutowe

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce