Czym są kredyty studenckie?

Kredyt studencki jest to specjalny rodzaj kredytu przeznaczony wyłącznie dla osób studiujących, które swoją przygodę ze studiami rozpoczęły przed ukończeniem 25 roku życia. Ubiegać się o taką pożyczkę mogą również osoby, które dopiero co dostały się na uczelnie wyższą i nie mają żadnych dochodów. Aby otrzymać kredyt, bank wymaga poręczenia. Może go udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kredyt studencki jest niskooprocentowany (obecnie jedynie 0,875%) i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ministerstwo spłaca połowę odsetek).  Dzięki takiej pożyczce można spokojnie utrzymać się w nowym mieście, gdyż w zależności od wysokości kwoty, jaką chcemy pożyczyć od banku, co miesiąc możemy otrzymywać: 400 zł (rata obniżona), 600 zł (rata podstawowa), 800 zł lub nawet 1000 zł (rata podwyższona). Przez okres studiów I i II stopnia, można otrzymać maksymalnie 60 tysięcy złotych, a  na studiach doktoranckich do 40 tys. złotych. Natomiast spłata kredytu odbywa się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów i okres spłaty jest dwa razy większy, niż okres pożyczki. Wobec tego, jeśli weźmiecie kredyt w 2016 roku, a studia skończycie w 2019 roku (studia licencjackie), to spłata rozpocznie się w 2021 roku i będzie trwać do 2028 r. Istnieje również możliwość umorzenia 20% kredytu dla 5% najlepszych absolwentów uczelni oraz umorzenie częściowe lub całkowite dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej nie pozwalającej im spłacać pożyczki.

Termin składania wniosków: Wnioski o przyznanie kredytu przyjmowane są w bankach w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. Umowy o kredyt mogą być zawierane do 31 grudnia 2017 r. 

Kiedy poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego:

BGK poręczy w 100%, kiedy:

● studenci zostali całkowicie lub częściowo pozbawieni opieki rodzicielskiej, byli umieszczeni w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej,

● dochód na osobę nie przekracza 600 zł.

BGK poręczy w 70%, kiedy:

● dochód na osobę nie przekracza 1000 zł.

Kiedy poręczycielem może być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

O poręczenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Wysokość poręczenia (80 lub 100%) zależy od dochodu na osobę.

Banki, które udzielają kredytu studenckiego:

● PKO Bank Polski S.A.,

● Bank PEKAO S.A.,

● Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

● Spółdzielczy Bank Gospodarczy.

Jak otrzymać kredyt studencki?:

1. Musimy z listy wybrać bank, w którym chcielibyśmy złożyć podanie o kredyt,

2. Następnie trzeba zdobyć zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta,

3. Potem kompletujemy zaświadczenia o dochodzie osobowym w gospodarstwie domowym (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy),

4. Wypełniamy i składamy wniosek o udzielenie kredytu,

5. Następnie szukamy wiarygodnych dla banku poręczycieli lub możemy napisać list

z prośbą o poręczenie do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) lub ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),

6. Czekamy na odpowiedź z banku do 20 listopada, a do 31 grudnia podpisujemy umowę,

7. Kiedy już dostaniemy kredyt, to zobowiązujemy się do przedstawiania ważnej legitymacji studenckiej - na początku roku akademickiego (do 31 października) oraz po pierwszym półroczu (do 31 marca).