Spis treści:

Kiedy wyniki matur 2023?

Do rekrutowania się na studia niezbędna jest zdana matura. Egzaminy dojrzałości właśnie się skończyły, ale na ich wyniki przyszli kandydaci na studia będą musieli poczekać jeszcze ponad miesiąc. Ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku o godzinie 8.30. Tego samego dnia będzie można odebrać ze szkół świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja na studia 2023/2024 – terminy zapisów

Terminy zapisów na studia oraz kolejnych etapów rekrutacji różnią się między uczelniami, a niekiedy nawet między kierunkami na tej samej uczelni, dlatego informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji na interesujące nas studia, najlepiej sprawdzać na stronach konkretnych uczelni lub w ich systemach służących do rekrutacji elektronicznej.  

Zazwyczaj cały proces I tury rekrutacji jest rozciągnięty na ok. 2 miesiące. Na wielu uczelniach w kraju rozpoczyna się on końcem maja lub początkiem czerwca i trwa do końca sierpnia. W tym czasie osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia, muszą w wyznaczonych terminach dopełnić wszelkich formalności.  

Po zakończeniu I tury rekrutacji rozpoczyna się II, a niekiedy i III tura rekrutacji, które trwają do października, a w niektórych przypadkach nawet do listopada. Zatem jeśli z jakichś powodów nie uda ci się dotrzymać terminów w I turze, zawsze możesz wziąć udział w kolejnych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku najbardziej obleganych kierunków II i III tura nie zawsze są otwierane, jeśli już w I turze zostaną zapełnione limity miejsc.

Przeczytaj również: Najlepsze uczelnie świata – ranking CWUR 2023. Jak wypadły polskie uniwersytety?

Jak zapisać się na studia w 2023/2024?

Rekrutacja na większość uczelni w Polsce odbywa się elektronicznie. Szkoły wyższe mają do tego przygotowane specjalne systemy rekrutacyjne (np. (IRK, ERK, IR itp.), za pomocą których można dopełnić większości formalności związanych z zapisem na studia.

Najczęściej kandydaci na studentów muszą w odpowiednim terminie założyć w takim systemie konto oraz uzupełnić w nim podstawowe dane osobowe i kontaktowe, a także udostępnić własne zdjęcie.

Gdy zostaną już ogłoszone wyniki matur, przyjdzie czas na kolejny etap rekrutacji, czyli wprowadzenie do systemu wyników egzaminów, a często także ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, choć te drugie nie będą miały wpływu na wyniki rekrutacji. Osoby, które mają inne osiągnięcia (np. w olimpiadach czy konkursach przedmiotowych), również mogą wprowadzić związane z nimi dane do systemu, by dzięki temu zwiększyć swoje szanse w rekrutacji.

Następne w kolejności jest wybranie kierunków, na które chcemy się dostać oraz ustalenia dla nich odpowiednich priorytetów (tzn. należy w systemie zaznaczyć, na który z nich najbardziej chcielibyśmy się dostać, a na który najmniej). Jeśli zależy nam na studiowaniu na konkretnej uczelni, warto wybrać przynajmniej dwa pokrewne kierunki, by w razie niepowodzenia w rekrutacji na pierwszy, mieć szanse na podjęcie studiów na innym. Można też oczywiście rekrutować się na ten sam kierunek na kilku uczelniach w kraju.

Projekt bez nazwy
Rekrutacje na większość uczelni w kraju odbywają się przez internet /123RF/PICSEL


Jeśli dopełnimy wszystkich tych formalności, musimy jeszcze wnieść w odpowiednim terminie opłatę rekrutacyjną. W 2023 roku jest to 85 zł za kierunek.  

Od wielu lat na większość kierunków nie obowiązują już egzaminy wstępne, jednak jest jeszcze kilka specjalizacji czy uczelni przy rekrutacji, na które są one wymagane (głównie kierunki artystyczne, sportowe, wojskowe, studia w językach obcych lub międzywydziałowe itp.). Jeśli wybieramy się na takie studia, na tym etapie rekrutacji powinniśmy podejść do egzaminu w wyznaczonym przez uczelnię dniu.

Po dopełnieniu tych wszystkich formalności należy już tylko czekać na wyniki rekrutacji, które w podanym w harmonogramie terminie powinny pojawić się na naszym koncie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli okaże się, że zostaliśmy zakwalifikowani, będziemy musieli potwierdzić chęć podjęcia studiów poprzez przyniesienie na uczelnie w wyznaczonych dniach wymaganych dokumentów.

Jeśli natomiast znajdziemy się na liście rezerwowej, będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni – być może część osób nie potwierdzi chęci podjęcia studiów (np. wybierając inną uczelnię lub kierunek), dzięki czemu zwolni się dla nas miejsce. W przypadku niezakwalifikowania się na dany kierunek możemy spróbować odwołać się od decyzji uczelni lub wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji.

Przeczytaj również: Światowy ranking zatrudnienia absolwentów 2022. Czy polskie uczelnie znalazły się na liście?

Jak policzyć punkty na studia?

Na każdej uczelni i na każdym kierunku obowiązuje inny system liczenia punktów, dlatego nie ma jednej odpowiedzi na to, jak policzyć punkty na studia. W tym przypadku również najlepiej poszukać dotyczących tego informacji w systemie rekrutacyjnym lub na stronie uczelni. Przy rekrutacji na większość kierunków swoją punktację oblicza się ze średniej ważonej wyników z matur z przedmiotów, które są wymagane na tym kierunku. Jak wygląda to w praktyce? 

Powiedzmy, że chcemy się dostać na kierunek, na który według wymagań liczą się wyniki z dwóch przedmiotów – matematyki rozszerzonej i języka angielskiego na poziomie podstawowym, z czego pierwszy przedmiot ma wagę 2, a drugi 1, czyli ogólna waga obu wynosi 3. Nasze wyniki z matury to 45 proc. z matematyki i 70 proc. z angielskiego, a zatem powinniśmy wykonać następujące obliczenia:

(45 x 2 + 70 x 1) / 3 = (90 + 70) / 3 = 160 / 3 = 53,(3)

Z obliczeń wynika, że naszym wynikiem rekrutacyjnym jest 53,3 pkt.

W przypadku niektórych kierunków drugi lub kolejny przedmiot można wybrać z grupy kilku pokrewnych przedmiotów, które mają taką samą wagę – wówczas najkorzystniej wybrać ten, z którego osiągnęliśmy najwyższy wynik, jeśli zdawaliśmy więcej niż jeden z nich.

Kiedy wyniki rekrutacji na studia?

Odpowiedź na pytanie, kiedy pojawiają się wyniki rekrutacji na studia, też nie jest oczywista, ponieważ to również zależy od konkretnych uczelni, a nawet kierunków, dlatego i w tym przypadku najlepiej szukać informacji w harmonogramach rekrutacji. Na większości uczelni jest to jednak koniec lipca lub początek sierpnia w przypadku I tury rekrutacji.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Środowy QUIZ geograficzny z pułapkami. Prawda czy fałsz?

QUIZ na skojarzenia. Po 3 słowach zgadniesz, o jakie polskie miasto chodzi?

Majowy QUIZ z wiedzy ogólnej. 10/15 to duży sukces. Zdobędziesz?