Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opublikowały wytyczne, mające obowiązywać od września w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie zawarte w dokumencie instrukcje mają formę rekomendacji, z których dyrektorzy szkół mogą korzystać, przy dostosowaniu ich do warunków panujących w zarządzanych przez nich placówkach.  

Co zmieni się w szkołach? 

Podobnie jak w zeszłym roku, po powrocie do szkół we wrześniu, obowiązywać będą podstawowe zasady; czyli częste mycie rąk, dezynfekcja, dystans, maseczki w przestrzeniach wspólnych oraz wietrzenie sal lekcyjnych w trakcie lekcji i przerw. Do budynku nie będą wpuszczane osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, a dodatkowo przed wejściem mają być wykonywane pomiary temperatury. MEiN zaleca również m.in. przyporządkowanie klas do stałych sal oraz nauczycieli i umieszczanie uczniów z każdej klasy w osobnej sali lekcyjnej podczas pobytu w świetlicy. W tym roku inaczej niż w poprzednim, opiekunowie odprowadzający dzieci do szkół, będą mogli wchodzić z nimi do budynku, co jest istotne szczególnie dla pierwszoklasistów rozpoczynających edukację. 

Czy będzie obowiązek szczepienia? 

Szczepienia uczniów i nauczycieli nie będą obowiązkowe, a jedynie zalecane. Dzieci w odpowiedniej kategorii wiekowej, za zgodą rodziców, będą miały możliwość zaszczepienia się w trzecim tygodniu września w punktach szczepień, które zostaną zorganizowane w szkołach. Nie jest też planowane testowanie uczniów przed powrotem.

Co ministerstwo zaplanowało dla uczniów? 

MEiN przeznaczyło 100 mln złotych na wyposażenie szkół w maseczki, rękawiczki i termometry bezdotykowe. Liczba przekazanych placówkom środków ochrony i termometrów, będzie zależna od liczby uczniów danej placówki. Po powrocie do szkół dla uczniów zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia stacjonarne, mające na celu uzupełnienie, powstałych w czasie edukacji zdalnej, braków w wiadomościach. Blisko 90 proc. samorządów zgłosiło się do MEiN po środki na ten cel. W szkołach mają zostać również wdrożone programy WF z AWF i Aktywny powrót uczniów do szkół po pandemii, a uczniom udzielone dodatkowe wsparcie psychologiczne po okresie izolacji. 

Czytaj więcej na temat programów pomocowych (kliknij!)

Czy stacjonarny powrót do szkół jest pewny?

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że w obecnym momencie nie przewiduje innego scenariusza niż powrót we wrześniu do stacjonarnej nauki wszystkich uczniów. Szef GIS Krzysztof Saczka ostrzega jednak, że w przypadku wzrostu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa może zostać wprowadzona nauka hybrydowa, ponieważ uczniowie poniżej 12. roku życia nie mają jeszcze możliwości przyjęcia szczepionki, a wśród starszych roczników wyszczepialność jest niska.