Spis treści:

Biografia świętego Pawła

Apostoł Narodów – jak jest nazywany święty Paweł – nie należał do grona dwunastu apostołów towarzyszących Jezusowi. Mimo to otrzymał to zacne miano. Nadano mu je dlatego, że podczas swojej działalności ewangelizacyjnej przemierzył ponad 30 tysięcy kilometrów! Co ciekawe, zanim tego dokonał, przez lata był prześladowcą wyznawców nauki Chrystusa.

Co wiadomo o biografii świętego Pawła? Przyszedł na świat  jako Szaweł w Tarsie w Cylicji jako syn Żydów z rzymskim obywatelstwem około 10. roku po Chrystusie. Jak wiemy, Rzymianie tego okresu nie przejawiali sympatii wobec chrześcijaństwa. Postrzegali je jako sektę religijną. Paweł z Tarsu dorastał wśród Żydów, a więc został obrzezany i był faryzeuszem, tak samo, jak jego ojciec.

Musiał jednak poznać również jakieś rzemiosło. Wybrał tkanie płacht namiotowych. O wiele więcej energii poświęcał jednak funkcji faryzeusza. Chrześcijan potępiał, gdyż według niego występowali przeciwko żydowskim tradycjom, o czym Szaweł z Tarsu nie chciał nawet słyszeć.

Pewnego razu trzydziestoletni już Szaweł wyruszył do Damaszku, by tam rozprawić się z wyznawcami Jezusa. Wtedy doznał objawienia. Spotkał samego Chrystusa. Po tym wydarzeniu postanowił, że nie aresztuje już żadnego z chrześcijan. Przeciwnie, dołączył do nich, przyjmując imię Paweł. Faryzeusze uznali go za zdrajcę. Paweł z Tarsu musiał uciekać przed ich zemstą. Trzy lata spędził na pustkowiu, gdzie na nowo poznawał Stary Testament. Powrócił stamtąd około 50 r., powodem był sobór apostolski. Ogłosił, że prawo do łaski bożej mają wszyscy, nie tylko wierni prawu mojżeszowemu. Tym samym również poganie.

Później Paweł z Tarsu wyruszył ewangelizować świat. Odwiedził Grecję, Azję Mniejszą, Macedonię, Italię i Hiszpanię. W tych miejscach założył grupy wyznaniowe, które później kontynuowały jego misję. Mimo rosnącej pozycji chrześcijaństwa na świecie wciąż wielu ludzi było przeciwnych tej religii. Święty Paweł został w końcu postawiony przed sądem i wtrącony do więzienia.

Później opuścił więzienie (podczas pobytu w nim napisał swoje słynne listy). Niestety niedługo znów stracił wolność. Tym razem skazano go na śmierć. Paweł z Tarsu zginął śmiercią męczeńską w 67 roku.

Przeczytaj również: Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

Święty Paweł – ciekawostki

Podczas swojej intensywnej działalności św. Paweł dokonał naprawdę wiele. Mimo to nie wszystko o nim wiemy, a wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. 

Ciekawostki o Pawle z Tarsu:

 • został ścięty mieczem;
 • nie znamy dokładnej daty jego śmierci;
 • nie należał do apostołów, choć nazywamy go Apostołem Narodów;
 • był jednym z faryzeuszy najbardziej nienawidzących chrześcijan;
 • możliwe, że nie wszystkie z listów św. Pawła są autorstwa Pawła z Tarsu. Niektóre z nich stworzyli prawdopodobnie skrybowie przepisujący Pismo Święte;
 • św. Paweł jest jedną z osób, które doznały objawienia samego Jezusa Chrystusa;
 • to on jest autorem słynnego „Hymnu o miłości” z „Pierwszego Listu do Koryntian”.

Przeczytaj również: Najważniejsze cytaty z Jana Pawła II o wierze, nadziei i miłości

Najważniejsze cytaty – święty Paweł

Paweł z Tarsu wygłosił mnóstwo kazań niemalże na całym świecie. Znamy  wiele cytatów. Oto niektóre z nich:

 • „Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości”
 • „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”
 • „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”
 • „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”
 • „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”.

Przeczytaj również: Cytaty z Biblii. Poznaj najważniejsze sentencje

Święty Paweł – patron

Czyim patronem może być święty, który był największym popularyzatorem chrześcijaństwa w historii?

Otóż święty Paweł jest patronem prasy katolickiej, duszpasterzy, teologów, robotnic, tkaczy, siodlarzy, wikliniarzy, powroźników, garncarzy, murarzy, zdunów, cegielników, ślusarzy, kowali, marynarzy, rybaków oraz sprzedawców ryb. Bywa wzywany w przypadku chorób uszu i skurczów, ukąszenia przez węża, w strachu, a także w błaganiach o deszcz i urodzaj.

Przeczytaj również: Co to jest grzech ciężki i kiedy jest popełniany? Rodzaje grzechów

Święty Paweł – najczęściej zadawane pytania

Do najczęściej zadawanych pytań o świętego Pawła należą:

 • Kim był? Jak już wiesz, żył w I wieku. Był Żydem z Tarsu, prześladującym chrześcijan faryzeuszem, który po doznaniu objawienia przyjął chrześcijaństwo i rozpowszechnił tę wiarę na cały ówczesny świat.
 • Kiedy urodził się święty Paweł? Paweł z Tarsu przyszedł na świat w Tarsie między 5. a 10. rokiem.

Dzięki świętemu Pawłowi doszło do największej w dziejach świata rewolucji religijnej i społecznej. Głosząc miłość do bliźniego, niegdysiejszy oprawca chrześcijan spopularyzował chrześcijaństwo jako religię pokoju i miłości. 

 

Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

QUIZ prawda czy fałsz? Niby proste pytania, ale się zastanawiasz

Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uczeń podstawówki nie ma z nim problemu, a ty?