Spis treści:

Zarządzanie – ranking szkół wyższych 2023

Zarządzanie to kierunek, który znalazł się podczas rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 na trzecim miejscu najpopularniejszych kierunków zaraz po informatyce i psychologii. W tym roku rekrutowało się na niego aż 33 739 osób.  

Na jakiej uczelni najlepiej studiować zarządzanie? Jak widać w tegorocznym rankingu kierunków studiów, który opublikowały Perspektywy, wśród szkół wyższych, kształcących w tej specjalności, najlepiej oceniono:

 1. Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Warszawski    
 3. Szkołę Główną Handlową w Warszawie     
 4. Politechnikę Gdańską
 5. Politechnikę Warszawską i ex aequo Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej.

Prócz 10 uczelni, które uzyskały w tym roku najlepsze wyniki, zarządzanie można studiować w Polsce jeszcze na 139 innych uczelniach państwowych i prywatnych, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Przeczytaj również: Szukasz darmowych odpowiedzi do podręczników? Poznaj nowy serwis edukacyjny!

Kierunki studiów związane z zarządzaniem

W zarządzaniu można kształcić się na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. I stopień trwa zwykle 3 lata i kończy się uzyskaniem stopnia licencjata, II – najczęściej 2 lata, po których uzyskuje się stopień magistra. Studia podyplomowe najczęściej trwają od roku do 2 lat.  

Zarządzanie można studiować jako kierunek ogólny, ale również w kontekście konkretnej gałęzi tej dziedziny – jako specjalizację lub odrębny kierunek studiów. Najpopularniejsze kierunki związane z zarządzaniem to m.in.:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • zarządzanie biznesem,
 • zarządzanie i marketing,
 • zarządzanie danymi,  
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie kadrami,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie projektami.

Każda z tych ścieżek nauki powiązana jest z wyborem przyszłej kariery. Nim podejmiemy studia na kierunku zarządzanie, warto więc zastanowić się, gdzie planujemy po ich ukończeniu pracować, by od razu odpowiednio się ukierunkować, ponieważ zarządzanie jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy.

Przeczytaj również: Studia z psychologii. Które uczelnie są najlepsze w Polsce?

Zarządzanie – progi punktowe

Progi punktowe na studia z zarządzania różnią się między uczelniami i poszczególnymi specjalizacjami. Co roku mogą też wyglądać nieco inaczej, zależnie od tego, jakie były ogólne wyniki matur w całym kraju lub jak dużo osób zdecyduje się rekrutować na dany kierunek oraz iloma miejscami dysponuje uczelnia. W każdej szkole wyższej liczenie punktów odbywa się według innego wzoru, więc w każdej z nich nasza suma punktów rekrutacyjnych będzie inna.

Jakie były progi punktowe na zarządzanie w 2023 roku? Oto informacje z kilku polskich uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski – 72,5 pkt,
 • Politechnika Warszawska – 157 pkt,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 186 pkt,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 229 pkt,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 141,9 pkt,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 165 pkt,
 • Uniwersytet Gdański – 100,8 pkt.

Przeczytaj również: Informatyka wciąż najpopularniejszym kierunkiem studiów. MEiN podało statystyki

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Każda uczelnia ma inne wymagania rekrutacyjne wobec kandydatów na studentów zarządzania, dlatego dokładnych informacji na temat przedmiotów, które liczą się do ogólnej punktacji podczas naboru oraz informacji, jak liczyć punkty, należy poszukiwać na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych lub w ich systemach rekrutacyjnych.  

Zarządzanie jest kierunkiem interdyscyplinarnym, więc na tego typu studiach przydaje się wiedza z wielu dziedzin. Na uczelniach technicznych prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych, będą liczyły się przede wszystkim wyniki z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, czyli matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia i geografia, natomiast na uniwersytetach może być to język polski, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Decydując się na studia z zarządzania o konkretnym profilu lub specjalności, warto pomyśleć, z których przedmiotów wiedza może przydać się nam na uczelni. Jeśli zdecydujemy się na specjalizacje takie jak zarządzanie biznesem czy finansami, na pewno przyda się nam matematyka, ale jeśli wybierzemy np. zarządzanie i marketing, dużo może dać nam język polski czy WOS. Na wszystkich kierunkach związanych z zarządzaniem na pewno użyteczna będzie też wiedza informatyczna i znajomość języka angielskiego.

Źródło: perspektywy.pl, otouczelnie.pl, bryk.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z WOS-u znajdziesz tutaj:

WOS – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z WOS-u

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z WOS-u