Spis treści:

Co to jest dziennik elektroniczny?

Dziennik elektroniczny (nazywany również e-dziennikiem) to program lub serwis internetowy, który pełni funkcję dziennika szkolnego. Najczęściej zastępuje dzienniki papierowe oraz ich wzorem gromadzi informacje o uczniach i procesie ich nauczania. Są to przede wszystkim dane osobowe uczniów, ich oceny z przedmiotów oraz zachowania, frekwencja czy uwagi od nauczycieli. Dziennik elektroniczny pozwala też na komunikację nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, ponieważ wszyscy oni mają stały dostęp do istotnych dla nich informacji, a także mogą wymieniać między sobą wiadomości.

W 2009 roku MEN zezwoliło szkołom na prowadzenie dzienników elektronicznych, a przez kilkanaście ostatnich lat coraz więcej placówek decydowało się na odejście od dzienników papierowych na rzecz elektronicznych. Obecnie są już one normą w wielu szkołach.

Przeczytaj również: Problem z zadaniem domowym? Skorzystaj z darmowych rozwiązań zadań z podręczników

E-dziennik – wady i zalety dla nauczycieli

Zalety e-dziennika, które najczęściej wymieniają nauczyciele, to przede wszystkim szereg udogodnień związanych z wykonywaną przez nich pracą. Dziennik elektroniczny m.in.:

 • ułatwia prowadzenie dokumentacji;
 • automatycznie wykonuje on różnego typu raporty i zestawienia (np. dotyczące frekwencji czy postępów w nauce);
 • eksportuje dane do innych programów (np. związanych z wydrukiem świadectw czy arkuszy ocen);
 • pozwala drukować potrzebną w danym momencie dokumentację;
 • ułatwia kontakt z rodzicami (dzięki e-dziennikowi można wysyłać wiadomości zarówno do poszczególnych rodziców lub uczniów, jak i do konkretnej grupy osób np. całej klasy);
 • daje ciągły dostęp do potrzebnych danych, co nie zawsze było możliwe w przypadku dzienników papierowych;
 • zapewnia możliwość kontrolowania zaangażowania rodziców w edukację dzieci (jak często się logują, czy odczytują wiadomości itp.);
 • pozwala lepiej chronić dane (dziennik nie może trafić w niepowołane ręce, utrudnione są też oszustwa uczniów, które zdarzały się przy dziennikach papierowych);
 • jest dowodem na interwencje nauczycieli w sprawach uczniów.

Choć dziennik elektroniczny znacznie ułatwia nauczycielom pracę, to wielu z nich widzi w nim również wady. Wśród nich wymieniają oni najczęściej to, że:

 • e-dziennik nie uczy dzieci samodzielności, ponieważ wszystko mają w nim zapisane (nie muszą pamiętać o zadaniach domowych, kartkówkach, odwołanych lekcjach), a obowiązków, które spoczywają na dzieciach, często dopilnowują za nich rodzice;
 • rodzice nadmiernie kontrolują dzieci i często wywierają na nich zbyt dużą presję przez to, że mają bieżący dostęp do ich ocen, a także mogą porównywać ich noty ze średnią klasową;
 • ułatwiony kontakt z nauczycielem oraz ciągły dostęp do danych sprawiają, że pedagogom często trudno zachować balans między pracą a życiem prywatnym.

E-dziennik – wady i zalety dla rodziców

Rodzice uczniów również widzą wiele zalet związanych z korzystaniem z e-dziennika. Są to przede wszystkim:

 • bieżący dostęp do informacji na temat postępów dziecka w nauce oraz jego zachowania w szkole;
 • dostęp do informacji, za co dokładnie została wystawiona dana ocena;
 • możliwość sprawdzenia, jak dziecko wypada na tle klasy (tj. średnia ocena uzyskana w klasie);
 • możliwość sprawdzenia, czy dziecko jest aktualnie w szkole (rodzic, który używa e-dziennika w formie aplikacji na telefon, dostaje powiadomienie, że uczeń jest nieobecny);
 • ułatwiony kontakt z nauczycielami dziecka;
 • uproszczenie kwestii organizacyjnych (w e-dzienniku widoczne są informacje o odwołanych lekcjach, zmianach w planie, wywiadówkach, wycieczkach szkolnych, dniach wolnych od zajęć itp.);
 • możliwość kontrolowania, czy dziecko dobrze przygotowało się do szkoły (informacje o zadaniach domowych, sprawdzianach, kartkówkach czy pomocach naukowych, które należy przynieść danego dnia do szkoły).

Wśród wad e-dzienników rodzice wymieniają natomiast:

 • problemy z obsługą e-dziennika, szczególnie w przypadku osób, które mają niskie umiejętności cyfrowe;
 • utrudniony dostęp do danych w przypadku osób, które nie mają dostępu do komputera lub ograniczony dostęp do internetu.

Przeczytaj również: Rozpoczęcie roku szkolnego w połowie września? To możliwe!

Czy dziennik elektroniczny jest obowiązkowy?

Dziennik elektroniczny nie jest obowiązkowy dla szkół, zatem jeśli dyrekcja nie zdecyduje się na wprowadzenie takiej formy dziennika, nie musi ona obowiązywać. W niektórych szkołach funkcjonują zarówno e-dzienniki jak i dzienniki papierowe jednocześnie, jeśli jednak szkoła chce używać jedynie tego w formie elektronicznej, musi uzyskać na to zgodę organu prowadzącego.

Wielu rodziców zastanawia się, czy jeśli w szkole jego dziecka obowiązuje już tylko e-dziennik, to muszą oni z niego korzystać. W tym przypadku również nie ma takiego obowiązku, o ile rodzic zadeklaruje, iż chce, by kontakt z nim odbywał się inną – zapisaną w szkolnym statucie lub regulaminie szkoły – drogą np. telefoniczną lub podczas spotkań w szkole. 

Dziennik elektroniczny – ile to kosztuje?

Za korzystanie z dziennika elektronicznego płaci szkoła (a właściwie samorządy), a nie rodzice uczniów czy nauczyciele. Kwoty rocznych opłat za korzystanie z e-dziennika mogą różnić się między sobą, zależnie od:

 • cenników firm, które dostarczają produkt;
 • wybranego przez szkołę pakietu;
 • liczby uczęszczających do placówki uczniów. 

Zwykle jest to około kilku tysięcy złotych rocznie.  

Jeśli rodzice lub nauczyciele mają taką potrzebę, mogą jednak dokupić dodatki do mobilnej wersji e-dziennika, które ułatwiają korzystanie z aplikacji i dają dostęp do opcji, które nie są widoczne w zwykłej wersji. Koszt takiego dodatku do około 40-50 zł rocznie. 

Przeczytaj również: Rozpoczęcie roku szkolnego w połowie września? To możliwe!

Najpopularniejsze e-dzienniki

Do najpopularniejszych e-dzienników, wykorzystywanych w polskich szkołach należą:

 • Librus Synergia
 • Vulcan UONET+
 • MobiDziennik
 • MobiReg
 • Kidsview
 • Prymus
Źródło: portaloswiatowy.pl, nadzor-pedagogiczny.pl, bryk.pl

Oprac.: Joanna CwynarOdpowiedzi do zadań z podręczników z biologii znajdziesz tutaj:


Biologia – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z biologii

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z biologii