1321 r. – sąd papieski obradujący w Inowrocławiu, a następnie w Brześciu Kujawskim nakazał Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego oraz zapłatę znacznego odszkodowania.

Pod koniec XII w. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie był jednym z najpotężniejszych politycznie i najbogatszych chrześcijańskich zakonów rycerskich i szukał dla siebie miejsca w Europie. Krzyżacy chcieli założyć własne państwo, zakonnicy wiedzieli, że zdobyta w trakcie krucjat dominacja na terenach Palestyny nie jest trwała.  W 1226 roku Konrad Mazowiecki podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski zakonu krzyżackiego, w celu obrony Mazowsza przed pogańskimi Prusami, na co rycerze zakonni chętnie przystali, widząc w tym okazję do zdobycia terenów pod własne państwo.  

W XIII wieku zbrojne konflikty polsko-krzyżackie nie występowały, lecz wiek XIV przyniósł kolosalną zmianę w stosunkach między obydwoma państwami. W 1308 r. Władysław Łokietek został zmuszony zwrócić się do rycerskich zakonników o pomoc w walce z najeźdźcami z Brandenburgii, którzy wykorzystując słabość państwo zajęli Pomorze. Krzyżacy wysoko wycenili swoje usługi i zażądali kwoty wyższej niż wartość odbitych ziem. Książe odmówił zapłaty, po skutkowało zajęciem całego Pomorza Gdańskiego w 1309 roku, czemu nie mogła sprzeciwić się rozbita na dzielnice Polska. 

W 1320 roku Polska zjednoczyła się, a Władysław Łokietek został jej królem i poddał spór z zakonem krzyżackim do decyzji sądu papieskiego. Wyrok z 1321 roku nakazał Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego Polsce. Zakon, mimo polskich akcji dyplomatycznych i orzeczeń sądów papieskich, nie zamierzał zwrócić tych ziem. Nie uznał także tego wyroku i uzyskał jego zawieszenie w kurii papieskiej w Awinionie. 

Chcesz sprawdzić się ze znajomości wojen polsko-krzyżackich? Weź udział w teście:

1855 r. - W nocy z 8 na 9 lutego na pokrywie śnieżnej w angielskim hrabstwie Devon pojawiły się tzw. odciski stóp diabła o długości 65–170 km! Do dziś nie wiadomo, co to za ślady.  

We wschodnim i południowym Devon w Anglii, po obfitych opadach śniegu w nocy, wokół ujścia rzeki Exe pojawiły się ślady na śniegu przypominające kopyta. Co więcej, ślady widoczne były nawet na stromych dachach domostw i szczytach charakterystycznych dla południowo-zachodniej Anglii murków granicznych, świadcząc rzekomo o tym, że „istocie” przeszkody terenowe nie przeszkadzały.   

Niezwykłe śnieżne ślady szybko określono diabelskimi, ponieważ niektórzy przywódcy religijni porównali je do rozszczepionego kopytka przez co sugerowali, że są to ślady szatana. Powstało wiele teorii wyjaśniających incydent, a niektóre aspekty jego prawdziwości również zostały zakwestionowane. 

W Illustrated London News z 17 marca 1855 r. korespondent z Heidelbergu napisał „z upoważnienia polskiego doktora medycyny”, że na Piaskowej Górze, niewielkim wzniesieniu na granicy Galicji i Kongresówki (czyli Królestwa Polskiego) takie ślady są co roku widywane na śniegu, a czasen także na piasku tego wzgórza, i „przypisywane są przez mieszkańców wpływom nadprzyrodzonym”. 

W Polsce zjawisko znane jest pod nazwą Diabeł z Devonshire. 

1925r. -  Niemcy złożyły notę protestacyjną przeciwko paktowi gwarancyjnemu między Francją i Polską. Pakt wiązał oba państwa obowiązkiem pomocy na wypadek niedotrzymania zobowiązań traktatu wersalskiego przez Niemcy. 

Pakt był częścią traktatów lokarneńskich, które także otworzyły Niemcom drogę do ponownego ustalenia granicy z Polską. Wprawdzie rozbrojone po pierwszej wojnie światowej Niemcy nie były jeszcze zdolne do użycia siły, ale nie wykluczano takiego rozwoju wydarzeń w przyszłości. Niedługo później Niemcy zaczęły ujawniać swoje plany odwetu za klęskę wojenną i przekreślenia postanowień traktatu wersalskiego. Właśnie z uwagi na te wydarzenia niektórzy historycy twierdzą, że wybuch drugiej wojny światowej i działania 1939 r. zostały zapowiedziane już czternaście lat wcześniej.   

Inne wydarzenia z 9 lutego:

1339 r. – Król Kazimierz III Wielki ratyfikował traktat wyszehradzki.  

1929 r.– W wówczas niemieckim Olecku zanotowano najniższą w historii temperaturę na dzisiejszych ziemiach polskich (–42,2 °C). 

1943 r.– Oddział UPA dokonał masakry 149-173 Polaków we wsi Parośla I. Zbrodnia ta jest uważana za początek rzezi wołyńskiej. 

1946 r.– Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym zawarł słowa o izolacji wobec Zachodu. Była to zapowiedź zimnej wojny 

1986 r.– Pojawiła się Kometa Halleya. 

Nietypowe święta:

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Międzynarodowy Dzień Pizzy