Prawo (łac. lex, ius) jest zagadnieniem bardzo wieloznacznym i wyjątkowo trudno jest określić jedną wspólną definicje, która od dawna jest przedmiotem sporów. Powstało wiele koncepcji, zbliżonych oraz sobie odległych.

Niewątpliwie prawo związane jest historycznie i funkcjonalnie z organizacją państwową. Dlatego najczęściej rozumiane jest w tym kontekście jako zbiór norm wprowadzonych lub uznanych przez powołany do tego organ państwa, regulujący życie społeczne.

Prawo posiada swoje reguły, normy, wyróżnia się specyficznymi cechami i spełnia wiele funkcji. Wyodrębniony został cały usystematyzowany system prawny, polegający na podziale prawa na gałęzie, które regulują wybraną dziedzinę życia społeczeństwa.