Ekologia jest nauką, która bada wzajemne stosunki, jakie występują między organizmami żywymi oraz światem, który je otacza. Obecnie ekologia boryka się wieloma problemami. Do jej zasadniczych problemów zalicza się niszczenie środowiska naturalnego poprzez wywóz uciążliwych odpadów, wypuszczanie ścieków mających zły wpływ na wody gruntowe. Wywołują także kwaśne deszcze, powiększanie się dziury ozonowej, zanieczyszczenie powietrza oraz wód lądowych. Bóg w Biblii w Księdze Rodzaju przykazał człowiekowi, aby czynił sobie z ziemi poddaną. Tekst ten jak pokazują dzieje kościoła był bardzo różnie interpretowany. Nie rzadko nie brano w tych analizach po uwagę tradycji Kościoła oraz kontekstu, w jakim osadzona jest Biblia. Zasadniczo wyróżnia się dwa główne sposoby interpretacji tego urywku pochodzącego z Księgi Rodzaju:

  • czyńcie ziemię na własność, aby bardziej mieć
  • czyńcie ziemię na własność, aby więcej być

Wspólna troska o środowiska stanowi dla młodzieży uświadamianie o ważności tego problemu, który niejednokrotnie jest spychany przez nich i niezauważany. Z ziemię i jej wygląd ma każdy w miarę swoich możliwości odpowiedzialny. Bóg, który dał człowiekowi ziemię dał również możliwość korzystania z jej piękna, a nie niszczenia go i bezwzględnego eksploatowania. Świadomość, że jesteśmy tylko dzierżawcami tej ziemi pozwala nam cieszyć się jej pięknem i dobrami, które nam przynosi.