Agencja Turystyczna "Podróże kształcą" Jan Kowalski sp.j.

Spółka jawna

Planowane otwarcie - 1 marzec 2006 roku

Wspólnicy:

Jan Kowalski

Wiesław Nowak

Anna Lewandowska

Siedziba:

Ul. Pokątna 15/12

87-100 Toruń

tel. (056) 628 13 24

Fax. (056) 628 13 25

SPIS TREŚCI:

STRESZCZENIE

1. Informacje o przedsiębiorstwie

1.1. Podstawowe informacje

1.2. Wspólnicy i wnoszone wkłady

1.3. Przedmiot działalności

1.4. Struktura organizacyjna

1.5. Misja przedsiębiorstwa i podstawowe cele

2. Analiza SWOT

2.1 Szanse

2.2. Zagrożenia

2.3. Mocne strony

2.4. Słabe strony

2.5. Podsumowanie

3. Analiza marketingowa

3.1. Analiza konkurencji

3.1.1. badania rynkowe

3.2. Analiza rynku zbytu

3.2.1. potencjalni klienci i ich potrzeby

3.2.2. czynniki wpływające na rozwój rynku

3.3. Analiza rynku gwarantowanych usług

3.3.1. transport

3.3.2. kwatery

3.3.3. usługi dodatkowe

3.4. Plan marketingowy

3.4.1. oferta

3.4.2. strategia promocji

3.4.3. strategia cenowa

4. Plan organizacji

4.1. działania adaptacyjne

4.2. koszty adaptacji

STRESZCZENIE

Dnia 1 marca 2006 zostanie otworzona nowa Agencja Turystyczna "Podróże kształcą" Jan Kowalski sp.j., która świadczyć będzie usługi w zakresie indywidualnego i zbiorowego wypoczynku w kraju i zagranicą. Przedsiębiorstwo nasz promować będzie aktywny wypoczynek i połączenie relaksu ze zdobywaniem nowej wiedzy i doświadczeń. Nasza oferta będzie bardzo elastyczna, z wieloma opcjami do wyboru, tak, by można było sprostać oczekiwaniom dużej grupy klientów. Oferta firmy dostosowana jest do wymogów wielu segmentów na rynku. Elastyczność w kreowaniu indywidualnej oferty jest naszą zaletą i buduje to naszą przewagę konkurencyjną. Oferujemy zróżnicowany cenowo asortyment produktów. Badania marketingowe pozwolą na lepsze dopasowanie się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Będziemy przyciągać do nas niskimi cenami, licznymi promocjami i niepowtarzalną ofertą. Największą szansą dla naszego przedsiębiorstwa jest budowanie sieci lokalnych klientów poprzez różnorodne programy lojalnościowe. Dostrzegamy niewielką niszę na rynku, dotyczącą wycieczek i wczasów edukacyjnych i tak chcemy skierować swoje wysiłki i działania, aby zbudować swój wizerunek i renomę. Na dzień dzisiejszy jest to nasz główny cel - zapoznać klientów z naszą firmą i przekonać ich o bezpieczeństwie i wysokiej jakości naszych usług. Następnie, jak już wypracujemy sobie stabilną pozycję na rynku, chcemy rozszerzyć swoją działalność o inne duże miasta w Polsce. Planujemy stworzyć sieć konsultantów, którzy dojeżdżaliby do klienta, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w małych miasteczkach.

Jeśli chodzi o zagrożenia, to największym jest silnie działająca konkurencja i rozwój przedsiębiorstw zagranicznych na rynku. Posiadają oni rozbudowany system partnerów i kooperatorów, a także znacznie większe zasoby finansowe. Mają oni rozwinięta sieć placówek w całym kraju i za granicą. Ich promocja jest znacznie szersza i bardziej agresywna.

Na rozpoczęcie działalności potrzebujemy 34.070 zł. Kwota ta zostanie pokryta z wkładów pieniężnych wniesionych przez współwłaścicieli spółki.

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług bezpiecznych, na najwyższym poziomie. Pragniemy, aby każda nasz usługa była niezapomnianą przygodą, z której można wynieść wiele wartości i doświadczeń przydatnych w całym naszym życiu. Podróże kształcą.

1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.1. Podstawowe informacje

Nazwa: Agencja Turystyczna "Podróże kształcą" Jan Kowalski sp.j.

Siedziba:

Ul. Pokątna 15/12

87-100 Toruń

tel. (056) 628 13 24

Fax. (056) 628 13 25

status prawny: spółka jawna

bank nr konta: Bank BPH S.A.

I Oddział w Toruniu

ul. Szeroka 12

87-100 Toruń

nr konta 27 10502531 3598 7535 696 5100

NIP 584-00-00-265

1.2. Wspólnicy i wnoszone wkłady

Imię i nazwisko wspólnika

Rodzaj wnoszonego wkładu

Wartość pieniężna wnoszonego wkładu

Jan Kowalski

Samochód Opel Astra, nr rejestracyjny CT 24841

Pieniądze

21.000 zł

52.000 zł

Wiesław Nowak

Pieniądze

75.000 zł

Anna Lewandowska

Lokal użytkowy o pow. 28 m2

Pieniądze

48.000 zł

23.000 zł

1.3. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD:

63.30.B

Działalność pośredników turystycznych

63.30.C

Działalność agentów turystycznych

63.30.D

Działalność turystyczna pozostała

1.4. Struktura organizacyjna

Funkcja

Imię i Nazwisko

Dyrektor naczelny

Jan Kowalski

Dyrektor do spraw marketingu

Anna Lewandowska

Dyrektor finansowy

Wiesław Nowak

Kierownik do spraw sprzedaży i transportu

Aldona Kwiatkowska

Na pierwszym etapie funkcjonowania spółki przewiduje się osobiste wypełnianie obowiązków przez wspólników. W przyszłości, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, będą zatrudniani nowi pracownicy poszerzający równocześnie zakres świadczonych usług.

Dyrektor Naczelny - Jan Kowalski - do jego zadań należeć będzie koordynacja pracy całej spółki, a także pozyskiwanie nowych partnerów handlowych, przygotowywanie umów od strony formalnej. W przyszłości Jan Kowalski obejmie stanowisko dyrektora do spraw prawnych.

Dyrektor do spraw finansowych - Wiesław Nowak - do jego zadań na początku funkcjonowania firmy należeć będzie obsługa finansowa przedsiębiorstwa i prowadzenie księgowości. W przyszłości będzie zarządzał pionem finansowym, w skład którego wejdą takie jednostki, jak księgowość i audyt.

Dyrektor do spraw marketingu - Anna Lewandowska - do jej zadań będzie należało przeprowadzanie bieżących analiz marketingowych, przygotowywanie strategii marketingowych, zarządzanie bieżącymi działaniami marketingowymi, w tym reklamą, a także public relations. W przyszłości Anna Lewandowska zostanie dyrektorem działu marketingu i public relations. Będą jej podlegały takie jednostki, jak komórki analiz marketingowych, biuro informacji i promocji (public relations).

Kierownik do spraw sprzedaży i transportu - Aldona Kwiatkowska - do jej zadań będzie w początkowym okresie funkcjonowania firmy należeć bieżąca obsługa klientów, dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów, zarządzanie jakością wykonywanych usług w tym transportowych. W przyszłości Aldona Kwiatkowska będzie zarządzała zespołem sprzedawców i działem transportu.

1.5. Misja przedsiębiorstwa i podstawowe cele

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług bezpiecznych, na najwyższym poziomie. Pragniemy, aby każda nasz usługa była niezapomnianą przygodą, z której można wynieść wiele wartości i doświadczeń przydatnych w całym naszym życiu. Podróże kształcą.

Głównym celem działalności agencji turystycznej jest rozwój klientów poprzez podróże, a więc zabawę i wypoczynek.

Nasza oferta będzie skierowana do różnych segmentów rynku - począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez rodzinny wypoczynek z dziećmi, a skończywszy na tzw. business class. Chcemy odróżnić się od konkurencji, która tylko świadczy usługi transportowe i lokalowe. W naszej ofercie zawarte będą propozycje z dużą ilością możliwych opcji do zwiedzania, kursy, aktywny wypoczynek. Większość z tych usług będzie wliczona już w cenę naszego produktu lub będzie dostępna za obniżoną opłatą. Chcielibyśmy wyrobić sobie renomę agencji oferującej ciekawe i niepowtarzalne możliwości spędzenia aktywnie urlopu.

Docelowo chcielibyśmy zaistnieć na innych rynkach w Unii Europejskiej.

2. ANALIZA S.W.O.T

2.1. Szanse

 • Perspektywa rozwoju gospodarczego Polski w obliczu wejścia do Unii Europejskiej
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na naszą działalność ze środków Unii Europejskiej
 • Stopniowy wzrost zamożności Polaków
 • Obniżenie kosztów transportu zagranicznego w Unii Europejskiej spowodowane zanikiem granic wewnątrz Unii
 • Zmiana standardów spędzania czasu wolnego - wzrost zapotrzebowania na imprezy i wyjazdy wysokiej jakości
 • Rozwijający się rynek usług turystycznych w kraju
 • Rynek wrażliwy na reputację przedsiębiorstwa
 • Rozwój programów lojalnościowych
 • Rozwój sieci konsultantów

2.2. Zagrożenia

 • Rosnąca liczba konkurentów na rynku oferujących swoje produkty tym samym segmentom rynku
 • Unifikacja oferowanego produktu na rynku
 • Napływ konkurencji z zagranicy w wyniku naszego wstąpienia do Unii Europejskiej
 • Niestabilna sytuacja polityczna, przez to częste zmiany przepisów prawa
 • Wzrost bezrobocia powodujący ubożenie części społeczeństwa

2.3. Mocne strony

 • Wysoka jakość oferowanych usług
 • Zróżnicowana oferta
 • W ofercie imprezy kładące nacisk na poszerzenie doświadczeń naszych klientów - podróże kształcą - co odróżnia nas od konkurencji
 • Indywidualne dostosowanie programu imprez do oczekiwań i preferencji klientów
 • Wysokie kwalifikacje członków spółki, doświadczenie w pracy w tej branży
 • Dość wysoki poziom kapitału własnego

2.4. Słabe strony

 • Nieznana firma - nowa a rynku
 • Niedostateczna informacja z rynku o potrzebach klientów
 • Brak kompleksowej oferty dla konkretnych segmentów rynku
 • Brak jednolitej strategii rozwoju firmy
 • Na początku działalności z pewnością konieczność ponoszenia strat
 • Brak wypracowanej sieci partnerów, głównie zagranicznych
 • Jako nowa firma musimy przyciągnąć klientów głównie za pomocą promocji cenowych, co generuje kolejne koszty

2.5. Podsumowanie

Oferta firmy dostosowana jest do wymogów wielu segmentów na rynku. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Elastyczność w kreowaniu indywidualnej oferty jest naszą zaletą i buduje to naszą przewagę konkurencyjną. Oferujemy zróżnicowany cenowo asortyment produktów. Badania marketingowe pozwolą na lepsze dopasowanie się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Będziemy przyciągać do nas niskimi cenami, licznymi promocjami i niepowtarzalną ofertą. Największą szansą dla naszego przedsiębiorstwa jest budowanie sieci lokalnych klientów poprzez różnorodne programy lojalnościowe. Dostrzegamy niewielką niszę na rynku, dotyczącą wycieczek i wczasów edukacyjnych i tak chcemy skierować swoje wysiłki i działania, aby zbudować swój wizerunek i renomę. Na dzień dzisiejszy jest to nasz główny cel - zapoznać klientów z naszą firmą i przekonać ich o bezpieczeństwie i wysokiej jakości naszych usług. Następnie, jak już wypracujemy sobie stabilną pozycję na rynku, chcemy rozszerzyć swoją działalność o inne duże miasta w Polsce. Planujemy stworzyć sieć konsultantów, którzy dojeżdżaliby do klienta, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w małych miasteczkach.

Jeśli chodzi o zagrożenia, to największym jest silnie działająca konkurencja i rozwój przedsiębiorstw zagranicznych na rynku. Posiadają oni rozbudowany system partnerów i kooperatorów, a także znacznie większe zasoby finansowe. Mają oni rozwinięta sieć placówek w całym kraju i za granicą. Ich promocja jest znacznie szersza i bardziej agresywna.

3. ANALIZA MARKETINGOWA

3.1 . ANALIZA KONKURENCJI

3.1.1 BADANIA RYNKU

Zgodnie ze wskazaniami badań przeprowadzonych przez niezależną instytucję badania rynku, w II połowie lat dziewięćdziesiątych wzrosło ponownie zainteresowanie krajową ofertą turystyczną, w stosunku do oferty zagranicznej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przewiduje się ponownie wzrost zainteresowania ofertą skierowaną do państw Unii, przy czym oczekiwania klientów będą dużo ostrzejsze, zwłaszcza w aspekcie cenowym. Z drugiej strony zainteresowanie produktami oferowanymi w kraju nie powinno spadać.

Nasze biuro chce swoim klientom zaoferować ofertę zrównoważoną pomiędzy usługami w kraju a za granicą. Oczywiście główny nacisk będzie kładziony na obniżenie kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości usług i ciekawym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i oczekiwań programie.

3.2.ANALIZA RYNKU ZBYTU

3.2.1. POTENCJALNI KLIENCI I ICH POTRZEBY

Nasz firma planuje dopasować się w szczególności do segmentu rynku, który poprzez organizowane wyjazdy chciałby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Nie chcemy jednak zamykać się tylko na tym segmencie. Nasz oferta będzie na tyle elastyczna, aby zaspokoić wygórowane nawet potrzeby każdego klienta.

Z oferty krajowej, chcemy organizować wypoczynek w miejscach atrakcyjnych turystycznie, historycznie i kulturalnie. Nie zapomnimy także o miłośnikach gór i morza razem z ich rodzinami.

Dla klientów korporacyjnych mamy przygotowaną ofertę łączącą sprawy zawodowe, takie jak kongresy, spotkania, posiedzenie z aktywnym wypoczynkiem.

Oczywiście naszym celem jest uzyskanie jak największego poziomu zadowolenia klientów. Zwracamy dużo większą uwagę nić konkurenci na sprawy bezpieczeństwa i gwarancji związanych z wykonywanymi przez nas usługami.

3.2.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ RYNKU

Ostatnie kilka lat to na Polskim rynku czas przekształceń i dostosowań do europejskich standardów. Od czasu zliberalizowania gospodarki na rynku turystycznym działa coraz więcej przedsiębiorstw prywatnych. Na szybki rozwój branży usług turystycznych miały wpływ takie czynniki, jak stopniowy wzrost zamożności społeczeństwa, procesy prywatyzacyjne i inne zmiany w strukturze własności, napływ kapitału zagranicznego, wzrost popytu globalnego na usługi turystyczne.

W ostatnich jednak latach, z powodu wielu wypadków i przypadków niewypłacalności firm, renoma o tym rynku znacznie się pogorszyła. Istnieje żywa obawa wśród klientów o bezpieczeństwo, dlatego jest to tak ważny element naszej strategii. Wzrost obaw wśród klientów stanowi także barierę dla nowych firm, takich jak nasza, które jeszcze są nieznane na rynku. Jednak poprzez niskie ceny chcemy przyciągnąć do nasz pierwszych klientów, a następnie na ich bazie chcemy budować sieć lojalnych klientów. Jest to najlepsza reklama i sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

3.3. ANALIZA RYNKU GWARANTOWANYCH USŁUG

3.3.1 TRANSPORT

Transport autokarowy będzie obsługiwany przez sprawdzone marki przewoźników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan techniczny pojazdów i odpowiednie wyposażenie. Dla klientów preferujących podróże samolotem, będziemy mieli podpisane porozumienie z renomowanymi "tanimi liniami lotniczymi".

3.3.2 KWATERY

System kwater, będzie podlegał szczególnej kontroli. Głównie pod kątem warunków sanitarnych i realnego komfortu w stosunku do deklarowanego. W zamówieniach nasze przedsiębiorstwo przedstawi limit cenowy wraz z oczekiwanym zakresem oferowanych usług. Oferta będzie zawierała takie informacje, jak standard pomieszczenia i budynku, liczba łóżek, przybliżony czas przyjazdu klientów, maksymalna godzina wymeldowania, wyposażanie pokoju, itp.

3.3.3 DODATKOWE USŁUGI

Wśród dodatkowych usług, jakie będzie oferowało nasz biuro, znajdą się różnorodnego rodzaju bilety wstępów do muzeów, na wystawy, na różna imprezy sportowe i kulturalne, ubezpieczenia, zajęcia fitness, sauna, siłownia, basen, solarium, lekcje języków obcych, loty spadochronowe z instruktorem, spływy kajakowe, dodatkowe wycieczki krajoznawcze, itp.

3.4. PLAN MARKETINGOWY

3.4.1 OFERTA

Przygotowanie tras wycieczkowych:

Przygotowanie oferty zaczynamy od wybrania miejsca, które odpowiadałoby oczekiwaniom naszych klientów i byłoby zgodne z naszym profilem działalności, a więc miejsca atrakcyjnego turystycznie, historycznie, kulturalnie, dającego jednocześnie możliwość relaksu i regeneracji sił. Następnie kładziemy duży nacisk na wybór odpowiedniej bazy noclegowej. Kolejnym krokiem jest przygotowanie obszernego planu wycieczki w kilku wersjach do wyboru. Uwzględniamy możliwość przygotowania i zakupienia przez klientów dodatkowych atrakcji za niewielką kwotę. W przypadku wycieczek objazdowych, średnia prędkość przemieszczania się dla samochodów wynosi 50 km/h, dla innych środków transportu ulega odpowiednio zmianom (rowery, autobusy). Dla objazdowych wycieczek autokarowych ilość trasy przypadająca na jeden dzień powinna kształtować się w okolicach 150-200 km, aby umożliwić klientom zwiedzanie i odpoczynek.

Rodzaje wycieczek:

W naszej ofercie zawarte będą standardowe wycieczki z przygotowanym przez nas planem wraz z listą możliwych usług dodatkowych lub opcji do wyboru. Wszystkie nasz muszą mieć możliwość zaoferowania transportu i pełnego wyżywienia, gdyby klient wolał skorzystać z naszych usług zamiast zapewnić je sobie we własnym zakresie. Dodatkowo każda nasza usługa zawiera pełne ubezpieczenie i bilety wstępu na podstawowe zaoferowane przez nas wydarzenia i imprezy. Wszystkie nasz imprezy mają dodatkowo listę opcji do wybory lub z możliwością dokupienia. Chcemy, aby nasza oferta była jak najbardziej elastyczna.

Wycieczki na zamówienie

Możliwe są do zrealizowania na życzenie klienta, z uwzględnieniem wszelkich jego uwag i oczekiwań.

Wycieczki szkolne, w tym zielone szkoły dla dzieci.

Wycieczki tematyczne, szczególnie atrakcyjne dla szkół.

Wycieczki integracyjne dla szkół i zakładów pracy.

3.4.2. STRATEGIA PROMOCJI

Opracowana przez nas strategia rozwoju przedsiębiorstwa zakłada koordynację działań pomiędzy działaniami dystrybucyjnymi a promocyjnymi oferowanych przez nas produktów i usług. Promocja będzie obejmowała następujące elementy: reklamę, promocję sprzedaży, public relations i inne, takie jak kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Do działań związanych promocję sprzedaży zaliczyć można prezentację naszej oferty, katalogi, filmy relacjonujące dotychczasowe imprezy i wrażenia uczestników. Do public relations zaliczamy kontakty z otoczeniem, uczestnictwo w targach turystycznych, sponsoring imprez sportowo-turystycznych, a także zbudowanie własnego, rozbudowanego serwisu internetowego, z dostępnymi tam filmami a relacjami z dotychczasowych wycieczek i zdjęciami. W ramach reklamy przewidujemy reklamę za pośrednictwem popularnych mediów, takich jak radio (ogólnokrajowe stacje - RMF FM, Radio Zet, Radio Eska), prasa (zarówno tematyczna, jak np. Voyage, jak i ogólna - dodatki do ogólnopolskich dzienników, prasa kobieca), katalogi z ofertą dostępne przez Internet lub w biurach największych pośredników turystycznych.

3.4.3 STRATEGIA CENOWA

Założeniem naszej działalności jest oferować produkty wysokiej jakości po cenach niższych niż u konkurentów. Stawiamy przy tym na elastyczność naszych usług i możliwości dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Planujemy rozwinąć szeroki program lojalnościowy, zawierający znaczne zniżki i promocje dla stałych klientów oraz dla klientów, którzy zachęcą do korzystania z naszych usług innych ludzi. Jednocześnie dla przyszłych pracowników, przewidujemy wynagrodzenie oparte o system prowizyjny, z niewielką częścią stałą.

4. PROCESY MODERNIZACYJNE

4.1. DZIAŁANIA ADAPTACYJNE

Posiadany przez nas lokal jest w dobrym stanie, znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji - w centrum miasta, na przecięciu głównych linii komunikacyjnych. Lokal wymaga jedynie umeblowania, zakupienia kas fiskalnych, komputerów, oprogramowania, zainstalowania telefonu i faksu (umowa została już podpisana, a numer przyznany).

4.2. KOSZTY ADAPTACJI

Przedmiot

Ilość sztuk

Cena jednostkowa

Cena w sumie

Max, termin realizacji

Drzwi Gerda

1

5000

5000

27.02.2006

Kasy fiskalne

2

2000

4000

27.02.2006

lampy

16

270

4320

27.02.2006

Lampy stojące

2

350

700

15.02.2006

meble

3

2500

7500

15.02.2006

fotele

8

700

5600

15.02.2006

markizy

2

1100

2200

15.02.2006

biurko

3

430

1290

15.02.2006

krzesła

12

140

1680

15.02.2006

drukarka

1

580

580

15.02.2006

Szyld reklamowy

1

1200

1200

15.02.2006

suma

34070