Główne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 

 • utrata przytomności
 • zatrzymanie oddychania 
 • zaburzenia pracy serca 
 • nasilające się duszności
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej
 • upadek zdużej wysokości
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • rozległe rany w wyniku urazu
 • rozległe oparzenia
 • gwałtowny poród
 • silne reakcje uczuleniowe
 • uporczywe wymioty
 • porażenie prądem
 • zatrucia

​PODSUMOWANIE 

 • ​Pierwsza pomoc to zespół prostych czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia przed przybyciem profesjonalnych ratowników w celu ratowania zdrowia i życia osób, które doznały obrażeń lub nagle zachorowały.
 • W ramach udzielania pomocy poszkodowanym wyróżnia się : pierwszą pomoc, kwalifikowaną pierwszą pomoc oraz medyczne czynności ratunkowe.
 • Do działań z zakresu pierwszej pomocy zalicza się : rozpoznanie sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i zabezpieczenie ratownika, wezwanie profesjonalnej pomocy, zapewnienie ciągłości krążenia i oddychania oraz wykonywanie pozostałych czynności ratowniczych i ułożenie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.
 • Najistotniejsze dla ratownika podczas udzielania pierwszej pomocy jest zapewnienie u poszkodowanego prawidłowego działania układów krążenia, oddechowego i nerwowego.
 • Stan naglego zagrożenia zdrowotnego to nagłe lub przewidywane w krótkim czasie pogarszenie stanu zdrowia, którego bezpośrednimi następstwami mogą być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
 • Poszkodowany znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Czas, w jakim zostanie ona udzielona, ma ogromne znaczenie.