Półwyrób – wyrob niewykonczony, podlega dalszej obrobce w przyszlosci

Wyrob gotowy dzieli się na:

-wyrob prosty

-wyrob zlozony

Wyrob prosty – detal, czesci, jednolity element konstrukcyjny otrzymywany z materialu, nie powiazany z innymi elementami

Wyrob zlozony – 2 elementy polaczone ze soba

Wyrob finalny – wyrob gotowy zdolny do uzycia

Rodzaje rynku:

-otwarty

-zamkniety

-lokalny

-swiatowy

-przepelniony

-sztywny finansowo

Cechy wyrobu swiatowego przemyslu (wprowadzonego na rynek):

 1. jakosc (trwalosc, wytrzymalosc, niezawodnosc)
 2. normy (spelanianie wymagan konstrukcji wyrobu)
 3. funkcje (spelnianie wymaganych funkcji)
 4. wlasciwa ekonomika eksploatacji
 5. ekologicznosc
 6. obecnosc na danym rynku
 7. rozwinieta siec punktow sprzedazy

fazy istnienia wyrobu:

 1. sfera przedprodukcyjna

-faza koncepcji (badania, zalozenia)

-faza technicznego przygotowania produkcji (wstepny projekt)

 1. Sferia produkcyjna

-faza przygotowawcza

-faza obrobkowa (rodzaj obrobki)

-faza montazu

 1. Sfrera poprodukcyjna

-obrot towarowy (obsluga handlu)

-eksploatacja (naprawy)

-faza likwidacji (regeneracja, demontaz)

Funkcje wyrobow:

 1. Funkcja uzytkowa

-techniczna

-prawna

 1. Funkcja generowania (koszty i korzysci dla przedsiebiorstwa)

-integracyjna

-adaptacyjna

 1. Funkcja ekonomiczna (naklady)

TECHNIKI WYTWARZANIA

Technika wytwarzania – technologia, ktora bezposrednio sluzy do wytwarzania dobr materialnych (w odroznieniu od technolofii ktore sluza procesom nie zwiazanym z procesami technologicznymi)

Metody wytwarzania:

 1. Odlewanie
 1. Obrobka plastyczna
  1. Ksztaltowanie plastyczne

Tłoczenie wyrobow z blach

Gięcie

 1. Cięcie

3.  Obrobka skrawaniem

a)  Obrobka ubytkowa

-wiorowa

-scierna

4.  Obrobka cieplna i cieplnochemiczna

5.  Obrobka powierzchniowa

-skrawanie

-scierna

Zgniotem (zgniatanie)

6.  Obrobka cieplna i cieplochemiczna

7.  Obrobka elektryczna i chemiczna

 1. Obrobka mechaniczna

Warstwa wierzchnia – zbior punktow materialu zawartych pomiedzy powierzchnią zewnetrzną (to co widzimy golym okiem) a powierzchnią będącą granicą zmian wartosci cech podpowierzchniowych (powstalych w w wyniku zdarzen zewnetrznych)

Zjawiska zachodzace w warstwie wierzchniej:

adhezja - łączenie się ze sobą podpowierzchniowych warstw 2 roznych ciał fizycznych

kohezja - laczenie się 2 takich samych cial

adsorpcja – zmiany polożeń atomów lub czasteczek w osrodku stacjonarnym

absorpcja – przenikanie calej masy; pochlanianie skladnika i rownomierne rozprowadzenie go w calej objetosci „absorbentu” (pochłaniacz, np. substancje chemiczne)

erozja – niszczenie warstwy wierzchniej polegajacy na powstawaniu miejscowych ubytkow w wyniku korozyjnego oddzialywania ale również procesow mechanicznych (np. uderzenie o cos i uszkodzenie)

korozja – procesy chemiczne, fizykochemiczne powodujace fizyczne starzenie się elementow spowodowane dzialaniem srodowiska (np. stojacy na dworze samochod)