Intensywny rozwój cywilizacji, konieczność szybkiego przemieszczania się ludności oraz transportowania przesyłek na bardzo duże odległości, spowodował ogromny postęp w motoryzacji. Obecnie na całym świecie spotyka się różnego rodzaju pojazdy mechaniczne. Duże i małe, na lądzie i w powietrzu, w wodzie, a nawet pod ziemią. Najważniejszym elementem każdego pojazdu mechanicznego jest silnik. Może on być bardzo mały, jak np. w modelach samolotów, albo też ogromny, np. silniki na statkach, w pociągach czy samolotach. Postępy techniczne są niezbędne do dalszego rozwoju ludzkości lecz nie zawsze są one korzystne dla środowiska naturalnego. Ludzie coraz więcej podróżują, jeżdżą samochodami nawet na krótkich odcinkach drogi. Każdego roku coraz więcej nowych samochodów jeździ po ulicach. Duża liczba starych pojazdów trafia na złomowiska. W konsekwencji przyczynia się to do wzrostu wydobywania rud metali niezbędnych do produkcji aut, wytwarzania elementów gumowych i tworzyw sztucznych, wydobycia i przerabiania ropy naftowej, zwiększa się też ilość złomu i zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki spalinowe. Szczególnie niebezpieczne dla środowiska są spaliny w postaci tlenków węgla, tlenków azotu, związków ołowiu i innych. Zanieczyszczenia środowiska mają duży wpływ na występowanie zmian klimatycznych. W wyniku transportu powstaje ponad 25% całkowitej emisji dwutlenku węgla na świecie. Szkodliwe substancje mają niekorzystny wpływ na jakość powietrza, przyczyniają się do niszczenia zabytków i są groźne dla zdrowia.

Bardzo niebezpieczne dla ludzi są związki ołowiu, które wchłaniają rośliny, zjadane przez nas warzywa także. Związki te mogą wywoływać uszkodzenia mózgu i choroby układu nerwowego, szczególnie u dzieci. Dlatego ważne jest ażeby warzywa uprawiane były z daleka od ruchliwych dróg. Zalecane jest używanie benzyny bezołowiowej, lecz jeszcze wiele pojazdów nie jest przystosowanych do takiego paliwa. Obecnie samochody nowo produkowane wyposażone są w katalizatory spalin.

Naukowcy pracują nad ulepszeniem samochodów w taki sposób, aby stały się one bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Ekologiczne pojazdy powinny jeździć na naturalnym paliwie i wydzielać znacznie mniej spalin, szczególnie dwutlenku węgla.