O tym, że w większych temperaturach komputer zaczyna pracować wolniej oraz pobiera więcej prądu z sieci wie niewielka liczba użytkowników. Jeszcze mniej osób wie dlaczego wspomniany wyżej proces zachodzi. W artykule tym opiszemy zależności pomiędzy systemem chłodzenia, a działaniem sprzętu komputerowego, a także nakreślimy przyszłościowe rozwiązania w tej dziedzinie.

Termometr elektroniczny wykorzystuje zjawisko zmian oporności prądu elektrycznego, które jest ściśle związane ze zmianami temperatury. Każdy rodzaj materiału posiada określone parametry przewodnictwa prądu elektrycznego. Jednym z tych parametrów jest zmiana oporności prądu elektrycznego w wyniku zmiany temperatury o jeden stopień Celsjusza. Wraz ze wzrostem temperatury większa ilość elektronów zostaje użyta do transportu, płynie więc prąd o większym natężeniu. Aby przeprowadzić odpowiednie obliczenia należy wyliczyć oporność prądu dla danej temperatury, następnie dane te nanieść na wykres i dla odpowiedniej oporności prądu konkretnego materiału można wyliczyć odpowiednią temperaturę. Aby tego dokonać należy zmierzyć oporność, a następnie odczytać wartości z poszczególnych tabel, w identyczny sposób jak robią to termometry elektroniczne. Do najłatwiejszych i najtańszych sposobów przekazywania do komputera temperatury należy zastosowanie czujników Dallas, oznaczonych jako DS18B20 lub DS18B20S, których cena oscyluje w granicach 4$ za sztukę. Czujnik ten można bardzo łatwo podłączyć do komputera tworząc w ten sposób własny termometr elektroniczny.

Podsumowując zjawisko zależności pomiędzy opornością, a temperaturą w termometrze elektronicznym, można łatwo zauważyć podobieństwo do sprzętu komputerowego. Jeśli zwiększymy nasze nakłady inwestycyjne na komputer, wyposażając go w wydajny system chłodzenia, możemy zauważalnie zmniejszyć koszty eksploatacji komputera. Na skutek zmniejszenia temperatury we wnętrzu komputera, zmniejsza się oporność stawiana prądowi płynącemu przez układy półprzewodnikowe, co prowadzi do zmniejszenia poboru mocy, czasu użytkowania, oraz zwiększenia wydajności całego komputera. Naukowcy opisali przedstawione wyżej zjawisko nadprzewodnictwem temperaturowym. Termin ten jest nowy i opisuje zachowanie układów scalonych pracujących w niskich temperaturach. W teorii umieszczając odpowiedni materiał w temperaturze bliskiej zeru bezwzględnemu, jego oporność spada do 0, materiał taki będzie więc miał nieskończoną przewodność. Interpretując powyższe stwierdzenia można dość do wniosku, że w przypadku pracy komputera w bardzo niskich temperaturach można drastycznie obniżyć koszty jego eksploatacji, ponieważ moc pobierana przez takie układy scalone byłaby wykorzystywana w całości, bez niepotrzebnych strat. Do kolejnych pozytywnych cech takiego rozwiązania należy zwiększenie szybkości transferu danych. Są to jednak założenia ściśle teoretyczne, nie jest bowiem możliwe na dzień dzisiejszy opracowanie taniej technologii, w której komputer mógłby pracować w temperaturze zera bezwzględnego, opisywane wyżej warunki pracy są w przybliżeniu możliwe do osiągnięcia jedynie w warunkach laboratoryjnych.

Do najpopularniejszych od wielu lat środków za pomocą których możemy obniżyć temperaturę naszego komputera należą wentylatory. W chwili obecnej na rynku można spotkać multum bardzo tanich, cichych i wydajnych urządzeń tego typu. Aby zagwarantować lepszą jakość chłodzenia, co wiąże się również z większymi nakładami finansowymi, należy zastosować system chłodzenia wodnego. Należy również pamiętać o zakupie odpowiednio dużej obudowy z dobrze zaprojektowanym systemem wentylacji.

Do chłodzenia mogą być również wykorzystywane ogniwa Peltiera, które posiadają niezwykle interesujące właściwości fizyczne, które pozwalają na wykorzystanie ich w procesie chłodzenia podzespołów elektronicznych. Aby działać ogniwo Peltiera wymaga jedynie przyłożonego do niego prądu elektrycznego. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, zmniejsza się temperatura panująca w środku układu, przykładowo układ taki może być zamknięty oraz schładzać jedynie konkretny element naszego komputera, na przykład procesor. Należy jednak uważać, aby temperatura nie zmalała poniżej zera, ponieważ wilgoć, która w postaci szronu zgromadziłaby się na powierzchni procesora mogłaby uszkodzić chłodzony element. Problem ten można rozwiązać zalewając element elektroniczny specjalną żywicą, dzięki czemu stanie się on niepodatny na wszelką wilgoć. W celu użycia tego rodzaju systemu należy wprowadzić dwa systemy chłodzenia, na przykład jeden system złożony z wentylatorów do chłodzenia wnętrza obudowy, oraz drugi złożony z ogniwa Peltiera do chłodzenia procesora. System tego rodzaju może być trudny w konfiguracji oraz mogą się z nim wiązać spore nakłady finansowe, jednak dla zapaleńców, którzy starają się jak najbardziej schłodzić podzespoły swojego komputera, nie będzie to stanowiło poważnej przeszkody.