Żyjemy w czasie, gdy technika, elektronika i powiązane dziedziny, zmieniają się na naszych oczach. Powstają nowe narzędzia, urządzenia, pojawiają się nowe możliwości na wykorzystania już istniejącego sprzętu. Jeszcze 10 - 15 lat temu, nie przewidywaliśmy takiego skoku technologicznego w odniesieniu chociażby do Internetu, telefonii komórkowej, czy w komputerach. Cały obszar związany z cybertechnologią, rozwija się w sposób nieograniczony, zyskując znaczenie w niemalże każdej dziedzinie życia.

Mimo, iż ciężko jest przewidzieć co konkretnie może zostać lub zostanie odkryte, to można się pewnych zjawisk spodziewać, chociażby z obserwacji dziś istniejących narzędzi. Na pewno sztuczna inteligencja osiągnie poziom nieporównywalny z obecnym. Jest wysoce prawdopodobne, ze będzie możliwe kontaktowanie się z maszynami w sposób naturalny dla człowieka, co będzie wykorzystywane powszechnie - w domu, pracy podróży. Stanie się tak, że urządzenia zaczną się ze sobą komunikować i wchodząc na wysokie szczeble zaawansowania będą współpracowały z lokalnymi sklepami, zapewniając stałe pełne zaopatrzenie dla domu czy biura. Jednocześnie, inteligencja urządzeń, pozwoli na ekonomiczne i efektywne zarządzanie energią, budżetem czy nawet stylem życia. Już teraz mamy namiastkę takich działań; w czasie podróży pozwalamy aby system nawigacji kierował nas po drogach, aby podróż była jak najefektywniejsza (oczywiście według potrzeb). Ale przyszłość niesie ze sobą jeszcze większe zmiany…

Do powszechnego użytku wejdą urządzenia UMTS, dając niemalże natychmiastowy dostęp do informacji, wszelkich multimediów (obrazy, wideo, dźwięk) w życiu codziennym, wzbogacając rozrywkę i usprawniając pracę.

Niewykluczone, że złamana zostanie bariera rozumienia przez maszyny dyktowanego tekstu, za sprawą pojawienia się oprogramowania (które już się pojawia) lub urządzeń wyspecjalizowanych w do tego działania. Niesie to za sobą pewne niebezpieczeństwo utraty zdolności lub umiejętności pisania ręcznego, na rzecz przekazu dźwiękowego a następnie konwersji mowy na tekst.

Od pewnego czasu, coraz częściej możemy się spotkać w prasie, z informacjami że został skonstruowany elektroniczny pies, czy inne zwierzę. Także na tej płaszczyźnie nastąpić może rozwój, cyborgi będą obok nas. Otoczenie będzie naszpikowane czujnikami monitorującymi nie tylko to co widać (ruch uliczny, duże skupiska ludzi) ale także nasz organizm, w celach diagnostyczno - profilaktycznych, aby ostrzec o możliwych wystąpieniach chorób.

Sądzę, że stanie się możliwy "dialog" z komputerem, który będzie posiadał coś na kształt mózgu. Będzie to miało wpływ na jakość i szybkość wyszukiwania konkretnych informacji, w sposób najbardziej optymalny i zbliżony do naszych oczekiwań.

W sferze rozrywki, rozwinie się do niewyobrażalnych rozmiarów, obecny już dziś, system gier i rzeczywistości wirtualnej, w której będziemy poddawani takim samym wrażeniom sensualnym co w realnym świecie.

Możliwości komputerów używanych na co dzień, będą miały sprawność porównywalną z możliwościami 1/1000 ludzkiego mózgu, a potężne superkomputery mogą nawet dorównywać jego możliwościom. To sprawi że staną się one niezastąpionymi kooperantami, na których będą budowane decyzje i działanie odnoszących się do gospodarki, polityki czy nawet stosunków międzynarodowych.

W nauczaniu nastąpi także znaczący przełom. Istnieje taka możliwość, że cała edukacja będzie opierała się na e - learningu czyli nauczaniu elektronicznym, w którym program komputerowy sprawuje kontrolę nad procesem edukacji i sprawdzania wyników.

Możliwe że medycyna dostanie wsparcie, i wykorzystując sztuczna inteligencję, będzie w stanie pomóc ludziom niepełnosprawnym na jakikolwiek sposób.

Te dość śmiałe i nieco abstrakcyjne dzisiaj prognozy, nie koniecznie są tylko teoretycznymi rozważaniami na tematy przyszłości komputerów i ich udziału w naszym życiu. Dziś jesteśmy w stanie obserwować istnienie i stosowanie większości z wymienionych rozwiązań, ale jeszcze na dużo mniejszą skalę niż opisywana. Jednak postępu nie da się zatrzymać, i to daje podstawy do takich prognoz na przyszłość.