ALARM WIBRACYJNY - funkcja między innymi telefonu komórkowego. Telefon może powiadomić o przychodzącej wiadomości tekstowej lub przychodzącym połączeniu nie tylko dźwiękiem dzwonka, ale właśnie wibracjami, czyli drganiami o dość wysokiej częstotliwości. Drgania - wibracje, są wywoływane przez elektromagnes (wbudowany w telefon) poruszający się z dużą częstotliwością.

AKTYWACJA - inaczej mówiąc jest to uruchomienie jakiejś usługi lub przedmiotu. Dla przykładu możemy powiedzieć o aktywacji telefonu, czyli wejścia w życie - początku obowiązywania - umowy na określony czas. Innym przykładem może być aktywacja programu, czyli wpisanie pewnego kodu (ciągu liczb i/lub cyfr) w celu uruchomienia wszystkich funkcji programu.

CLIP (Calling Line Identification Presentation) - usługa dostępna w sieciach telefonii komórkowej i niektórych sieciach stacjonarnych. Usługa polega na wyświetlaniu numeru osoby dzwoniącej na wyświetlaczu telefonu, co umożliwia jej identyfikację jeszcze przed odebraniem połączenia.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) - zastrzeżenie numeru osoby dzwoniącej. Usługa dostępna zarówno w sieci bezprzewodowej i stacjonarnej. Powoduje niewyświetlanie numeru rozmówcy, a jedynie sygnalizuje nadejście połączenia.

DCS (Digital Communication System) - odmiana cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900. obecna nazwa GSM 1800 i działająca w paśmie 1800 MHz. Przy szerokości pasma 75 MHz, umożliwia trzykrotnie większą liczbę kanałów radiowych niż w GSM podstawowym, zwiększając 10-krotnie pojemność sieci.

FALE RADIOWE - są wspólnym rozchodzeniem się od źródła oscylujących pól elektrycznego i magnetycznego. Fale radiowe, wykorzystuje się do przesyłu informacji (także zaszyfrowanych) na nawet bardzo duże odległości.

GPRS - stosowana przede wszystkim w telefonach komórkowych, metoda transmisji danych metodą pakietową (czyli dane wysyłane w małych częściach) o szybkości transmisji 30 - 80 kB/s.

GPS (Global Positioning System) - system nawigacji satelitarnej o zasięgu globalnym. Urządzenia pracujące w tym systemie, porozumiewają się z satelitami krążącymi wokół ziemi i w ten sposób określają swoją własną pozycję - a w praktyce położenie pojazdów w których są zainstalowane.

IMEI (International Mobile Equipment Identificator) - unikatowy numer przypisany na stałe do telefonu komórkowego i jednoznacznie go identyfikujący. Aby wyświetlić ten numer należy wybrać sekwencję klawiszy *#06#.

IrDA (Infrared Data Association) - dodatkowy port w komputerze lub telefonie komórkowym znany potocznie portem podczerwieni (ze względu na długość fali). Za pomocą tego portu, mogą komunikować się ze sobą i przesyłać dane wszystkie urządzenia które go posiadają, bez potrzeby wykorzystywania kabli.

kB/s (kilobajt na sekundę) - jednostka służąca określeniu szybkości przesyłu danych cyfrowych. Wielkość transferu równa 1kB/s mówi, że w ciągu jednej sekundy, jest przesłane 1024 bity danych.

PDA (Personal Digital Assistant.) - niewielki, mobilny komputer. Wielkością zbliżony jest do telefonu komórkowego. Najczęściej nazywany jest palmtop`em (mieszczący się w dłoni). Przykładowe funkcje: kalendarz, terminarz, kalkulator, notatnik, książka adresowa.

PIN - kod służący do zabezpieczania (autoryzacji dostępu) do urządzeń lub wykonywania działań: przykładowo zabezpieczenie telefonu komórkowego, wykonywanie operacji w bankomacie, otwarcie drzwi zabezpieczonych kodem.

PUK - awaryjny kod odblokowujący kartę SIM w telefonie GSM. W przypadku 3 krotnego błędnego użycia kodu PIN, kod ten przywraca normalną funkcjonalność telefonu.

PREPAID - usługi za które najpierw płacimy, aby potem z nich korzystać. W telefonii komórkowej jest to alternatywa dla telefonów działających na abonament. W Polsce mamy kilku operatorów oferujących telefony na kartę:

  1. Orange - POP i ORANGE GO
  2. PLUS GSM - Simplus
  3. ERA - TAK TAK
  4. Samo Swoi
  5. HEYAH

SIMLOCK - programowe ograniczenie nakładane przez operatora GSM na sprzedawane przez siebie aparaty telefoniczne, w celu uniemożliwienia współpracy z innymi sieciami. Zwykle blokadę tą można bez kłopotu usunąć z telefonu, za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

SMART MESSAGING - opracowana przez firmę NOKIA, technika umożliwiająca wysyłanie przez urządzenia przenośne (telefony) danych innych niż tekst; np: grafiki, dzwonków, animacji, aplikacji, gier java itp.

SMS - (Short Message Service) czyli usługa krótkich wiadomości (tekstowych). Działa w sieciach GSM i za jej pomocą jesteśmy w stanie wysłać tekst z jednego telefonu na drugi. Krokiem naprzód, są MMS`y, czyli wiadomości do których możemy dołączać kolorową grafikę.

SMSC (Short Message Service Center) - centrum do zarządzania krótkimi wiadomościami tekstowymi (sms`ami). Obsługuje cały ruch - wysyłanie, dostarczanie potwierdzeń itp. - dotyczący sms`ów. Każdy z operatorów GSM, ma własne centrum do sprawowania kontroli nad wysyłanymi wiadomościami tekstowymi. Wiadomość wysłana z telefonu, kierowana jest do takiego centrum, które dalej kieruje ją do odbiorcy.

VOIP - Voice over IP - stosunkowo nowa technologia, zyskująca sobie coraz szersze uznanie, mająca za zadanie przekazywanie głosu. Można ją nazywać telefonią internetową, gdyż to głównie w tej sieci jest ona wykorzystywana. Powstały nawet specjalne telefony: programowe i urządzenia przypominające zwykły telefon, a podłączane do komputera.

WAP - (Wireless Aplication Protocol), czyli usługa lub protokół służący, a raczej standaryzujący przesył danych. Daje możliwość obejrzenia stron internetowych na wyświetlaczach urządzeń wyposażonych w przeglądarkę WAP (telefony komórkowe, palmtopy itp.).

WTLS (Wireless Transport Layer Security) - protokół zabezpieczenia transmisji bezprzewodowych pomiędzy bramką WAP a telefonem komórkowym. Odpowiednikiem WTLS w komputerach jest protokół SSL, który ogólnie mówiąc szyfruje całą drogę łączącą komputer klienta z serwem WWW.