Jak można rozumieć i postrzegać informatykę?

Dziś, w XXI wieku, jesteśmy wręcz otoczeni zdobyczami techniki, i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, iż większość rzeczy, ma swoje mocne oparcie w informatyce. Na początek, spróbujmy zdefiniować informatykę.

Według wielu słowników i źródeł w Internecie, informatykę rozumiemy jako dziedzinę nauki i techniki, która operuje na metodach przetwarzania informacji - zapisywania i przechowywania, wykorzystując do tego celu przede wszystkim sprzęt komputerowy, a także obejmującą teorie informatyczne, budowę systemów opartych na tychże teoriach. To wszystko jest czynione dla zastosowań w każdej niemalże dziedzinie życia i działania człowieka. Informatyka jako odrębna nauka została uznana w latach sześćdziesiątych XX wieku, ale jej geneza sięga już XVII - XIX wieku.

Tak więc - jak wynika z definicji - zajmuje się informacją i jej obiegiem oraz odbiorem. Ale to nie wszystko co niesie ze sobą ta dziedzina, wiedzy, nauki i badań.

Osiągnięcia informatyki wkradają się wszędzie i są coraz bardziej niezastąpione w życiu codziennym tak pojedynczych użytkowników, jak i instytucji publicznych. Dla przykładu coraz więcej bibliotek zaczyna wprowadzać do użytku systemy, umożliwiające korzystanie z biblioteki i dokonywanie wielu operacji, bez potrzeby wychodzenia z domu. Także samo wypożyczenie jest o wiele prostsze i zajmuje znacznie mniej czasu niż dawniej. Systemy biblioteczne dają szereg możliwości użytkownikom. Mogą oni dla przykładu sprawdzić stan swoich wypożyczeń, zamówić książki lub przedłużyć wypożyczenie i oczywiście przeglądać zbiory biblioteki. A to wszystko jest możliwe nie tylko lokalnie, ale i na odległość dzięki nowoczesnemu systemowi. Znaczne ułatwienie mają także pracownicy biblioteczni. Przy wypożyczaniu książki, wprowadzają oni dane z karty czytelnika. Nie są także zmuszeni do prowadzenia dokumentacji i statystyk, gdyż system potrafi to zrobić automatycznie. Tak więc można powiedzieć, że wszystko dzieje się dużo szybciej i wygodniej niż dawniej. Zdarzają się jednak awarie i zawieszenia systemu, jednak nie jest to problem, gdyż postęp poprawia ich funkcjonalność i wciąż pojawiają się nowsze wersje. Znacznie większym problemem jest fakt, że aby swobodnie korzystać z systemu, należy nauczyć się jego obsługi. Jednak nie jest to bariera nie do przebycia…

Powszechny dostęp do informacji, jest także pomocny w gospodarce, finansach i dziedzinach pokrewnych. Daje to także wymierną oszczędność czasu i niejednokrotnie pieniędzy. Dla przykładu, zamiast udawać się do urzędu skarbowego, i wyczekiwać godziny w kolejkach, możemy wszelkie potrzebne informacje (formularze podatkowe czy stawki) znaleźć w Internecie, a do urzędu udać się wówczas, gdy już mamy wszystko co potrzeba. Podobnie jeśli rozliczamy się z ZUS'em, tutaj dodatkowo wyniki naszych rozliczeń możemy przesłać w wersji elektronicznej, używając odpowiednich programów (np.: Płatnik).

Poprawa dostępu nastąpiła także i w instytucjach zarządzających pieniądzem i jego obiegiem. Powstały banki internetowe, które działają tak jak te tradycyjne - można dokonać przelewu, otwierać zlecenia stałe - tylko działają w sieci. Najpopularniejszym jest mBank (www.mbank.com.pl), i jest "czynny" 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Bank ten świadczy usługi w zależności od sposobu w jakim się z nim kontaktujemy. Nie mniej jednak nie jest on całkowicie elektroniczny, gdyż oczywiście istnieje personel obsługujący transakcje.

Inne, bardziej tradycyjne banki, oferują w zamian zdalny (poprzez Internet) dostęp do swojego konta, i pozwalają za zarządzanie gromadzonymi na nim środkami.

Także i domy maklerskie nie są już tymi samymi co przed jeszcze paru laty. Papiery wartościowe, nie są już takie jak wskazuje nazwa - papierowe, ale występują wyłącznie w postaci elektronicznej, tak u nas, jak i na całym świecie. Cały ruch giełdowy, to wyłącznie elektroniczne operacje i ich zapis w informatycznych systemach księgowych, zaś sami maklerzy do swej pracy potrzebują komputera i łącza z Internetem.

Skoro jesteśmy przy zarabianiu i przy pieniądzach, to nie sposób nie wspomnieć o reklamie. W obecnych czasach, tradycyjna reklama nie miała by szans na powodzenie. Nieruchome rysunki są dziś raczej mało przekonujące, a same plakaty czy ogłoszenia niewystarczające. Tym czasem, do produkcji i dystrybucji, są używane techniki informatyczne - zaawansowane programy graficzne, ruchomy obraz o bardzo dobrej jakości sposób prezentacji i media transmisyjne - sprawiają że czasem reklama zastępuje nam rzeczywistość.

Znaczący udział technologii informatycznej występuje także i w polityce. Serwisy, witryny, prezentacje internetowe, to wszystko ludzie władzy wykorzystują do zaprezentowania swojej wizji dobrobytu, czy po prostu poglądów.

Multimedia, to szeroko rozumiana i zawierająca wiele elementów sfera, którą udostępniła nam informatyka i jej osiągnięcia. Muzyka w rozmaitych formatach kompresji, obraz video i filmy, przeróżne gry. Te wszystkie elementy są "dziećmi" jednej "matki" - informatyki. Głównym i nieprzebranym źródłem tych elementów służących rozrywce, jest Internet. Z serwisów i witryn internetowych, czerpiemy wiedzę o życiu na świecie, wydarzeniach, komunikujemy się, sprzedajemy i kupujemy i dokonujemy wielu innych operacji. Sfera rozrywki jest także - w ogólnym rozumieniu - ściśle powiązana z informatyką.

Wspomniana wyżej komunikacja ma swoje oparcie także w Internecie. Za jego pomocą, jak i za pomocą programów - możemy prowadzić rozmowy, z osobami nawet bardzo oddalonymi. Komunikacja może przybierać różne formy, jak np.: listy e - mail, rozmowy głosowe lub pisemne w czasie rzeczywistym, grupy dyskusyjne czy czaty. Dzięki tym dobrodziejstwom, komunikowanie przebiega szybko i jest ogólnie dostępne.

Wiedza - to czego potrzebujemy najbardziej aby poznać otaczający nas świat. Dostępne w Internecie, czy na płytach CD encyklopedie są znacznie bardziej przystępne niż tradycyjne książkowe wydania, gdyż wykorzystują multimedialne możliwości komputerów. Taki sposób prezentacji informacji, jest kolejnym dobrodziejstwem, jakie niesie ze sobą współczesna informatyka.

Istniejący poziom rozwoju i przepływu informacji, daje zwykłym użytkownikom możliwość zaistnienia w świecie. Wystarczy że stworzą sobie stronę internetową lub zaczną prowadzić internetowy pamiętnik zwany blogiem. W takich miejscach, mamy możliwość opowiedzenia o sobie. Zaprezentowania siebie, rozreklamowania, bądź też po prostu, przedstawienia swojej twórczości czy dokonań. Istnieje wiele serwisów, które udostępniają miejsce na serwerze za darmo, jeżeli nie będą one wykorzystywane do celów komercyjnych. To dobry sposób na zaistnienie, a może i na znalezienie pracy lub własna droga do sukcesu.

Informatyka jest bardzo szeroką dziedziną, i nie sposób jest opisać wszystkich jej osiągnięć czy możliwości zastosowań w życiu dzisiejszym. Już wielkim udoskonaleniem, które jej zawdzięczamy jest to, że możemy przeczytać ten tekst.