Informacja

Informacją nazywamy dane (w postaci zarówno tekstu czy liczb, ale również dźwięków, zapachów itd.), dzięki którym zmniejsza się stopień niewiedzy odbiorcy oraz które wnoszą do jego świadomości element nowości. Odbiorcą tych danych może, co prawda być zarówno człowiek jak i maszyna jednak tylko i wyłącznie człowiek posiada umiejętność zinterpretowania danych, dzięki czemu stają się one dla niego informacjami, maszyna natomiast nie ma możliwości wnioskowania ani logicznego myślenia, nie posiada również stopnia wiedzy ani świadomości, koniecznych, aby dane efektywnie interpretować, dlatego maszyna operuje jedynie na danych natomiast informacja jest skierowana wyłącznie do człowieka. Za przykład niech posłużą liczby: 1,43,9,23,2,7. Dla osoby patrzącej na nie są nic nieznaczącym ciągiem liczb, nic nie znaczą a więc nie są informacją a jedynie danymi. Natomiast gdyby ktoś wywróżył nam, że są to numery totolotka, które padną w następnym losowaniu to wtedy ten sam ciąg liczb jest już dla nas, (ale tylko i wyłącznie dla nas no i może dla wróżącego) cenną informacją.

Przesyłanie danych opiera się na przekazywaniu ich zarówno w czasie (rejestracja oraz zapamiętywanie) jak i przestrzeni, (czyli z miejsca

A do miejsca B)

Teoria informacji skupia się głównie na cechach zasobu, z którego te wiadomości pochodzą natomiast cechom poszczególnych wiadomości nie poświęca już tak dużej uwagi.

Informacja patrząc pod kątem cybernetyki oraz teorii informacji to wszystkie dostępne czynniki, dzięki którym człowiek może wykonywać swoje działania w sposób bardziej efektywny.

Przechowywanie Informacji

Na wstępie należy zaznaczyć, że informacji w definicyjnym tego słowa znaczeniu nie można przechowywać, przechowywać można jedynie Dane.

Kwestię tą należy podzielić na kilka stopni.

Stopień pierwszy obejmuje sposób organizacji plików, z których korzysta system operacyjny. Zależnie od sposobu działania programu dane zawarte w plikach mogą być różnie odczytywane. Na przykład pliki z rozszerzeniem.mdb (pliki baz danych) posiadają zaszyte w sobie nie tylko wpisane do bazy dane ale również zapisy dla programów które mają te dane odczytywać czy przetwarzać. Z kolei w klientach pocztowych (używanych do odbierania e-maili np. outlook, the bat itd.) istnieje możliwość dowolnego modyfikowania drzewa katalogów, pomimo tego, że programy te odzwierciedlają strukturę katalogów na serwerze, na którym nasza poczta się znajduje i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jej zmieniać. Jest to możliwe dzięki zapisaniu struktury katalogów serwerowych w konkretnych plikach klienta pocztowego. Ten sam mechanizm wykorzystywany jest w Windowsowskich rejestrach.

Na początku należy, więc określić konkretne działy zarządzania informacją, którym będziemy poświęcać naszą uwagę oraz znaczenie tych działów dla przedsiębiorczości. Dzięki temu nabędziemy niezbędnych umiejętności z dziedziny IT (Information Technology z ang. Technologia/Technika informatyczna/informacyjna).

Informacja i jej znaczenie, na co dzień.

Obecnie informacja ma ogromne znaczenie na każdej płaszczyźnie życia. Nie ma dziedziny, w której można by sobie pozwolić na lekceważenie znaczenia informacji.

Postęp technologiczny jest świetnym przykładem wykorzystywania informacji, ponieważ jego tępo opiera się w bardzo dużej mierze na jakości oraz szybkości przesyłanych i otrzymywanych informacji.

Od najmłodszych już lat ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób komunikujemy się z naszym najbliższym otoczeniem. Od tego jak szybko jesteśmy w stanie przyswajać przekazywane nam przez otoczenie sygnały i przetwarzać je na informacje. W późniejszych latach naszego życia cechy te mają istotny wpływ na naszą inteligencję oraz osobowość. Konkluzja jest, zatem następująca: im więcej źródeł danych jest dla Ciebie dostępnych (oczywiście pod warunkiem, że potrafisz te dane odpowiednio zinterpretować i wykorzystać) tym większą przewagę intelektualną możesz uzyskać. Procesu przetwarzania oraz interpretowania danych jesteśmy uczeni od najmłodszych lat. Począwszy od przedszkola, każdy z nas uczęszczał lub uczęszcza do różnych szkół, które mają za zadanie właśnie wyposażyć nas w te umiejętności. Każdy zawód wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności i późniejszego ich udoskonalania za pomocą właśnie wymiany informacji. Dzięki postępowi technologicznemu obecnie żeby uzyskać potrzebne nam informacje często nie musimy nawet wychodzić z domu. Najpowszechniejsze środki przekazu informacji to obecnie telewizja, Internet, radio, telefon (zwłaszcza w dobie telefonów komórkowych) oraz różnego typu publikacje (gazety, książki itd.)

Rozwój informacji

Obecnie można mówić (głównie w krajach wysoko rozwiniętych technologicznie oraz teleinformatycznie) o wytworzeniu się tak zwanego społeczeństwa informacyjnego.

Społeczeństwo można nazwać informacyjnym, gdy posiada ono odpowiednio rozbudowaną i nowoczesną sieć teleinformatyczną o zasięgu na tyle dużym, żeby mogła objąć wszystkich obywateli oraz wszystkie zasoby informacyjne, których Ci obywatele potrzebują. Dodatkowo konieczną cechą jest, aby obywatele uczyli się jak dalej efektywnie się rozwijać oraz wykorzystywać możliwości, jakie łącząca ich sieć im daje.

Poniżej przedstawię fazy rozwoju sposobów przekazywania informacji:

- Przekaz ustny

- przekaz za pomocą listów

- przekaz telegraficzny

- za pomocą radia

- przekaz telefoniczny

- przekaz Internetowy (wykorzystujący pocztę e-mail, wideokonferencje, komunikatory internetowe, kanały IRC, czat)

- telefonia komórkowa (oprócz oczywiście rozmowy wykorzystująca sms, mms, ems i inne)

Ogromne tępo rozwoju telefonii komórkowej, które przeżywa obecnie cały świat jest spowodowane przede wszystkim przez konieczność bycia w ciągłym kontakcie, uzyskiwania informacji i dzielenia się nimi bez ograniczeń w każdej sytuacji. Moda, czy dodatkowe akcesoria do komórek typu aparaty lub odtwarzacze mp3 mają znaczenie zdecydowanie drugorzędne. Oczywiście do popularności telefonii komórkowej przyczynił się też bez wątpienia spadek cen połączeń i telefonów. Jednak to potrzeba bycia w ciągłym kontakcie była i jest nadal głównym impulsem do nabycia telefonu komórkowego. Posiadając już komórkę otwiera się przed nami ogrom możliwości, z których poza zwykłą rozmową mamy do dyspozycji wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS), zdjęć i wszelkiego typu multimediów (MMS), wiadomości tekstowych z animowaną grafiką (EMS) a nawet prowadzenia wideo konferencji w czasie rzeczywistym

(dźwięk + obraz). Wielka karierę robi też WAP, czyli Internet w komórce oraz jego przyspieszona wersja GPRS. Za ich pomocą można bez żadnych problemów administrować swoim internetowym rachunkiem bankowym, zrobić zakupy w Internecie czy chociażby sprawdzić pogodę. Kolejną niedawno wprowadzoną nowinką jest przeniesienie środowiska JAVA z komputerów również do telefonów komórkowych. Aplikacje stworzone w JAVIE zalały telefony komórkowe kolorami, tapetami, nowymi grami itd. Dodatkowo większość telefonów komórkowych posiada również możliwości komunikowania się zarówno między sobą jak i między telefonem a komputerem. Najbardziej znanym i najpowszechniejszym tego przykładem jest port, IrDA czyli port na podczerwień. Dzięki niemu można przesłać z jednego telefonu na drugi np. tapetę czy dzwonek nie płacąc przy tym za SMSa czy MMSa. Wystarczy włączyć porty w obu telefonach i położyć je obok siebie, transfer nie jest może oszałamiający, ale wystarcza do przesłania loga lub tez pogrania w jakąś grę w 2 osoby. Ograniczeniem jest zasięg, IrDA działa poprawnie do ok. 2m (efektywnie nie więcej niż 0,5 m) dodatkowo często poruszenie jednym z telefonów powoduje przerwanie transmisji. Dlatego też wymyślono następcę IrDA, czyli Bluetooth. Działa on na tej samej zasadzie, co IrDA jednak jest o wiele szybszy, (dlatego też można za jego pomocą wysyłać np. gry w JAVie)

i ma zasięg ok. 10 m. Dodatkowo telefony nie muszą leżeć obok siebie na biurku, mogą być nawet schowane w kieszeni użytkowników a transfer

i tak będzie się odbywał. Potencjał drzemiący w telefonach komórkowych jest ogromny. Nie da się zaprzeczyć, że życie bez telefonu komórkowego jest niezmiernie kłopotliwe a w niedługim czasie stanie się pewnie nie możliwe.