Miesiące

styczeń - January

luty - February

marzec - March

kwiecień - April

maj - May

czerwiec - June

lipiec - July

sierpień - August

wrzesień - September

październik - October

listopad - November

grudzień - December

Dni tygodnia

poniedziałek - Monday

wtorek - Tuesday

środa - Wednesday

czwartek - Thursday

piątek- Friday

sobota- Saturday

niedziela- Sunday

Alfabet

A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi]

B [bi] I [ajl P [pi] W [dablju]

C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks]

D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj]

E [i] L [el] S [es] Z [zi]

F [ef] M [em] T [ti]

G [dżi] N [en] U [ju]