CZASY TERAŹNIEJSZE

Present Simple

zastosowanie:

Czynność powtarzająca się, wykonywana regularnie, stan, nazywanie uczuć

Budowa:

P + czasownik (końcówka -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej)

przykład:

I go to school every morning at 8 AM. (Chodzę/idę do szkoły każdego ranka o ósmej rano.)

Present Continous

zastosowanie:

Mówimy o czymś, co dzieje się właśnie w chwili mówienia, bądź stanie się w niedalekiej przyszłości.

Budowa:

P + to be + czasownik~ing

przykład:

He is working in the garden now. (On teraz pracuje w ogrodzie.)

Present Perfect

zastosowanie:

Coś zostało zrobione, stało się w przeszłości, ale skutki tego są wyraźnie widoczne, odczuwalne w chwili obecnej;

czynność zakończona chwilę temu lub rozpoczęta w przeszłości i nadal trwająca

budowa:

P + have/ has + trzecia forma czasownika

przykład:

The train has already arrived. (Pociąg już przyjechał.)

Mary has written a book. (Mary napisała książkę.)

Present Perfect Continous

zastosowanie:

Mówimy o czymś, co zaczęło się w przeszłości i nieprzerwanie wciąż trwa lub zakończyło się przed chwilą.

forma:

P + have/ has been + czasownik~ing.

przykład:

She has been doing her homework for three hours. (Ona odrabia zadanie domowe od trzech godzin.)

CZASY PRZESZŁE

Past Simple

zastosowanie:

Czynność, która działa się, wydarzyła się w określonym czasie w przeszłości.

budowa:

P + czasownik w czasie przeszłym

przykład:

I read this book two years ago. (Przeczytałem tą książkę dwa lata temu.)

Past Continous

zastosowanie:

Mówimy o czymś, co działo się ciągle w przeszłości.

budowa:

P + was/ were + czasownik~ing

przykład:

He was writing a letter the whole evening. (On pisał list cały wieczór.)

Past Perfect

zastosowanie:

Czynność, która zakończyła się, którą wykonano przed innym momentem z przeszłości, o którym wspominamy.

budowa:

P + had + trzecie forma czasownika

przykład:

I had cleaned the house, before the guests arrived. (Posprzątałam dom, zanim przybyli goście.)

Past Perfect Continous

zastosowanie:

wydarzenie z przeszłości, które trwało ciągle, ale zakończyło się przed innym, o którym wspominamy w zdaniu.

budowa:

P + had been + czasownik~ing.

przykład:

We had been waiting there for 2 hours, before he came. (Czekaliśmy tutaj dwie godziny zanim on przyszedł.)

CZASY PRZYSZŁE

Future Simple

zastosowanie:

Mówienie o planach, o których decyzję podjęliśmy w momencie, kiedy mówimy.

budowa:

P + will + rz.

przykład:

Ok, I will give you this book. (Dobrze, dam ci tą książkę.)

Future Continous

zastosowanie:

Mówimy, że coś będzie w trakcie dziania się w jakimś czasie w przyszłości.

budowa:

P + will be + czasownik~ing

przykład:

They will be driving home at 8 o'clock tomorrow. (Oni będą jechać do domu jutro o ósmej.)

Future Perfect Simple

zastosowanie:

Coś się zdarzy i zakończy przed konkretnym momentem lub innym zdarzeniem w przyszłości.

budowa:

P + will have + trzecia forma czasownika

przykład:

I will have read this book by the end of the week. (Skończę czytać tą książkę przed końcem tygodnia

Future Perfect Continous

zastosowanie:

W jakimś konkretnym momencie w przyszłości, minie pewien okres czasu wykonywania jakiejś czynności.

budowa:

P + will have been + czasownik~ing

przykład:

I will have been reading this book for a month by Friday. (w piątek będzie miesiąc, od kiedy czytam tą książkę.)