Tematem psalmu jest potęga Boga i sposoby okazywania Mu czci przez człowieka. Podmiot liryczny występuje w wierszu w roli nauczyciela, który mówi o tym, jak mamy wielbić Stwórcę. Jest to psalm pochwalny. Podmiot liryczny zwraca się z wezwaniem do wszystkich ludzi aby wychwalali Boga. Najpierw wymienia przymioty Stwórcy, a później mówi o sposobach oddawania mu czci przez muzykę i taniec. Na końcu zwraca się do wszystkich, by z chęcią głosili imię Pana.

"Psalm 150" jest wierszem stroficznym. Zbudowany z trzech zwrotek, w każdej SA dwa wersy długie, jedenastozgłoskowe, i dwa krótkie, siedmiozgłoskowe. Występują rymy parzyste, dokładne, gramatyczne, zewnętrzne, żeńskie.

Środki stylistyczne:

- archaizmy "regały"

- apostrofa "Wyznaj Pana chętliwie"

- przerzutnia "chwalcie Go 

Z dziwnej wielkości Jego,"

- wykrzyknienie "chwalcie Go 

Z dziwnej wielkości Jego,"

- anafora "Chwalcie (…) 

Chwalcie (…)"

- epitety "wesołymi cymbały"

- metafora "wesołymi cymbały"

- personifikacja "wesołymi cymbały"

- elipsa "chwalcie bębny"

- hiperbola "ogromnymi trąbami"