Pytanie o to, czy warto poznawać dorobek przodków, można zadać dopiero wtedy, kiedy wie się, czym ten dorobek jest. Nie chciałabym zagłębiać się w definicje słownikowe, dlatego powiem, jak ja rozumiem to pojęcie. Według mnie dorobkiem przodków można nazwać wszystkie zdobycze techniki, które wytworzyli nasi dziadowie i pradziadowie, a z których my obecnie korzystamy. Oczywiście przedmioty te czy wynalazki bardzo rzadko są wykorzystywane w formie pierwotnej. Myślę więc, że dorobek przodków warto nie tylko poznawać, ale także warto go modyfikować. Dzięki temu nasza cywilizacja wciąż się rozwija. Postaram się teraz poprzeć moją tezę kilkoma argumentami.

Poznając historię danego przedmiotu czy wynalazku, nie dowiadujemy się tylko, kim był jego konstruktor i w jakich czasach go stworzył, zdobywany informacje o wiele ważniejsze. Dzięki temu, że wiemy, na jakich zasadach opierał się wynalazca, możemy dużo łatwiej zrozumieć zasady działania danego urządzenia, a także wprowadzać ewentualne ulepszenia i modyfikacje.

Historia jest też źródłem negatywnych przykładów. Wiele wydarzyło się w życiu świata wojen, wiele niepotrzebnych morderstw i złych decyzji. Współcześni, patrząc na dokonania swoich przodków, mają okazję uczyć się na ich błędach. Dobrym przykładem będzie wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. Od czasu tej tragedii kontrola nad tego typu elektrowniami jest zwielokrotniona, mechanicy i znawcy starają się nie dopuścić, by podobna awaria się powtórzyła. Dzięki pomyłkom naszych przodków mamy okazję stać się lepszymi.

Kolejnym ważnym argumentem jest działalność handlowa. Przecież wymianę towarów wymyślili właśnie nasi przodkowie. To oni doszli do wniosku, że człowiek nie jest w stanie sam wykonać wszystkich potrzebnych mu do życia rzeczy. Początkowo wymieniali się produktami, potem wprowadzili pieniądze. W dzisiejszych czasach handel został udoskonalony, otwiera się sieci sklepów i zakładów usługowych, ale podstawowe zasady jego działania przejęliśmy od naszych przodków.

Na koniec wspomnę o ustroju społecznym. To starożytni wymyślili demokrację, stworzyli prawo, na którym do dziś opiera się większość statutów i konstytucji. Dzięki naszym przodkom do władzy i decydowania o kraju dopuszczone zostały kobiety, z czasem zyskując coraz więcej praw. Zawdzięczamy im dzisiejszy kształt naszych państw.

Podsumowując, chciałbym potwierdzić tezę postawioną na wstępie. Warto poznawać dorobek przodków, bo jest on podstawą naszego współczesnego życia. Gdyby doświadczenia i wynalazki nie były przekazywane z pokolenia na pokolenie, każdy pojedynczy człowiek musiałby sam odkrywać podstawowe prawa, zasady i zależności. Nie byłoby cywilizacji i postępu technicznego. Warto poznawać dorobek przodków.