Na pytanie postawione w temacie zdecydowanie odpowiadam - "tak". Myślę, że każdy człowiek powinien w życiu mieć nie tylko przyjemności i czas wolny - należy wypełniać także różne obowiązki (np. szkolne czy domowe).

Każdy uczeń nie może usprawiedliwiać swojego lenistwa tym, że po lekcjach jest zmęczony i nie może pomóc rodzicom w wykonywaniu podstawowych prac domowych. Każdy członek rodziny powinien mieć przydzielone obowiązki, a jego zadaniem powinno być ich jak najlepsze wykonywanie. Nie chodzi mi tutaj oczywiście, o to, żeby uczeń wykonywał jakieś trudne prace - byłoby to dla niego bardzo skomplikowane zadanie. Powinien jednak pomagać przy podstawowych pracach (np. takich jak wyrzucanie śmieci czy zmywanie naczyń). Uczeń nie może korzystać wyłącznie z rozrywki oraz przysługującego mu prawa do zabawy i rozrywki. Jego życie powinno składać się z przyjemności i obowiązków. Obowiązki te, muszą być oczywiście dobrane na miarę jego wieku. Młodszy uczeń musi wykonywać mniej skomplikowane zadania niż ten starszy.

Obowiązki nie powinny przeszkadzać uczniom w nauce - powinny być dostosowane do nie tylko do wieku, ale także do ilości czasu, jaki mogą poświęcić na ich wykonanie.

Młodzi ludzie, którym w domu przydzielono jakieś obowiązki są ludźmi bardzo odpowiedzialnymi - wiedzą, że życie nie składa się tylko z zabawy, ale także z pracy. Wykonywanie obowiązków domowych przez dzieci jest ogromnym ułatwieniem dla ich zapracowanych rodziców - to dla nich wielka pomoc. Po powrocie z pracy, nie zawsze przecież mają siłę i czas na to, aby poświęcić go na prace domowe. Dlatego właśnie uczniowie w trosce o ich dobro powinni przejąć część domowych obowiązków. W ten sposób mogą okazać im miłość i szacunek. Nagrodą za podjęcie się wykonywania obowiązkowych zajęć domowych może być miłość i podziw ze strony naszych rodziców oraz poczucie, że zrobiło się coś dobrego - pomogło się innym. Poza tym, uczeń, który w domu wykonuje określone prace rozwija swoją osobowość - pomoże mu to na pewno już w dorosłym życiu, kiedy sam założy rodzinę.

Uważam, że argumenty, które zostały przytoczone przeze mnie w tej pracy są dowodem na to, że uczniowie powinni przejąć część obowiązków domowych.