W obecnych czasach bardzo wielu ludzi jest zdania, że największym szczęściem dla człowieka są pieniądze. Ludzie ci twierdzą, że jest to cel ich życia i są w stanie zrobić wszystko aby je zdobyć. Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie, ponieważ uważam, że zdanie - pieniądze szczęścia nie dają - nie jest do końca prawdziwe. Moim zdaniem pieniądze przyczynią się do tego, co ludzie nazywają szczęściem. W swojej pracy postaram się przedstawić argumenty potwierdzające mój pogląd.

Jak powszechnie wiadomo za pieniądze nie da się kupić wszystkiego. Bezcenne są przecież uczucia, młodość, wiedza czy też talent. Nie można za nie kupić również zdrowia, jednak jeżeli człowiek choruje dzięki nim można zdobyć cenne i drogie lekarstwo. Trudno nie zgodzić się wówczas z poglądem, że pieniądze pozwalają osiągnąć szczęście. Nie należy zapominać również o tym, że pieniądze nie są lekarstwem na wszystko np. na samotność, śmierć, upływ czasu. Są to przecież sprawy, których w żaden sposób człowiek nie może uniknąć, nie może też im zapobiec.

Kolejnym sprawą, którą chcę podkreślić w swojej pracy jest kwestia uzależnienia człowieka od wartości materialnych, luksusu. Chociaż uważam, że wymienione czynniki pieniędzy nie dają, to przecież nie można zapominać, że pozwalają one człowiekowi osiągnąć tak potrzebną w naszych czasach niezależność finansową. Trudno przecież nie zauważyć ogromnego problemu, którym jest bezrobocie. Ludzie pozostają czasem bardzo długo bez pracy, a co się z tym wiąże bez pieniędzy. W takim przypadku uważam, że pieniądze są człowiekowi wręcz niezbędne, aby mógł on utrzymać swoją rodzinę i zapewnić jej godziwe życie.

Wielu ludzi przywołuje stwierdzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale większość jednak chciałaby je posiadać. Człowiek chciałby przecież realizować swoje marzenia, czy też pragnienia innych osób. komuś może wydawać się, że jest to możliwe bez pieniędzy. Uważam, że fundusze są w takich przypadkach bardzo potrzebne, ponieważ bez nich człowiek nie mógłby np. skończyć dobrych studiów, które zapewniają znalezienie później wymarzonej pracy. Trudno też bez pieniędzy mówić o życiowym starcie. Wielu ludzi przecież nie ma np. mieszkania i to jest ogromnym kłopotem, w momencie, kiedy chce się założyć rodzinę.

Kolejnym argumentem jest fakt, że bez pieniędzy nie możliwy jest np. wypoczynek. Ludzie marzą przecież o zagranicznych podróżach, a czasem nawet za wyjazdem za miasto po ciężkim tygodniu pracy. Nie mogą jednak tego zrobić, ponieważ ograniczają ich finanse. Ludziom brakuje czasem pieniędzy na to, że spełnić swoje małe plany wakacyjne.

Moim zdaniem w świetle przytoczonych argumentów zostały potwierdzony mój pogląd w sprawie roli pieniędzy w życiu człowieka. Pomimo tego, że wiele osób się ze mną z pewnością nie zgodzi, uważam, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają to przyczyniają się do tego szczęścia. Pieniądze są człowiekowi do życia bardzo potrzebne, pomagają przecież w realizacji najważniejszych życiowych celów. Bez nich nie byłby możliwy rozwój człowieka. Chcę też dodać, że bez pieniędzy nie jest możliwe spełnienia najważniejszych życiowych funkcji oraz zapewnienia pomocy drugiemu człowiekowi. Sądzę, że przedstawione przeze mnie przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia, że pieniądze szczęście nie dają, ale bardzo przyczyniają się szczęścia.