dziewczyna – dziewczynka

Urszula – Ula

promyk – promyczek

Babcia Uli umarła, gdy dziewczynka miała tylko kilka lat.

Babcia bardzo kochała Ulę.

Babcia nazwała wnuczkę swoim najjaśniejszym promyczkiem.