Wydarzenia przedstawione w tym fragmencie książki odbywają się w szkole w Szwecji. Autorka nie podaje dokładnie, kiedy się dzieją, ale moim zdaniem są to czasy współczesne