Pan Słonik powiedział Poziomce, że niedługo przyjdzie do jej rodziców w odwiedziny. Dziewczynka nie umiała tego powtórzyć, ponieważ użył słów, których znaczenia nie znała. Do tego ułożył bardzo skomplikowaną i długą wypowiedź.