Starsi bracia chcieli spróbować jako pierwsi wykonać zadania. Nie udało im się nawet z pierwszym. Mieli odnaleźć tysiąc pereł we mchu. Gdyby im się nie udało, zamieniliby się w kamienie. Pierwszy odnalazł tylko sto, drugi dwieście i obaj skamienieli. Głuptasek poradził sobie z tym zadaniem, ponieważ mrówki pomogły mu szukać. Drugie zadanie polegało na wyłowieniu z jeziora kluczyka. Kluczyk wyłowiły dla niego kaczki. Trzecie zadanie polegało na wskazaniu najmłodszej królewny pomiędzy trzema siostrami. Jedyna wskazówka polegała na tym, że przed zaśnięciem jadła ona miód. Królowa pszczół usiadła na ustach wszystkich sióstr i wskazała tę, od której wyczuła zapach miodu.