Homonimy są to słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Homonimy to na przykład: klucz – urządzenie do otwierania drzwi i klucz – ustawienie, w jakim latają niektóre dzikie ptaki; albo Odra – rzeka i odra – choroba.

  Bohaterowie utworu są bliźniakami, czyli wyglądają tak samo. Jednak mają zupełnie różne charaktery, ponieważ Kuba jest grzeczny, dobrze wychowany i spokojny, a Buba jest niegrzeczna i ciągle rozrabia. Można więc powiedzieć, że dzieci wyglądają identycznie, ale „znaczą” co innego. Dlatego „pasuje” do nich wyraz homonim.