"Kronika" Galla Anonima jest dziełem, które dotyczy wydarzeń historycznych do 1113 roku. Gall podzielił swoją "Kronikę" na trzy części, które są dedykowane innej osobie. Kronikarz przedstawił dzieje trzech bardzo ważnych historycznych postaci - Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego. Uważam, że najpiękniejszy porter władcy pokazał Gall Anonim na przykładzie Bolesław Chrobrego. W swojej pracy postaram się udowodnić prawdziwość mojej tezy.

Bolesław Chrobry w "Kronice" zaprezentował doskonałego władcę jakim był Bolesław Chrobry. Gall Anonim podkreślił jego zalety takie jak: miłość do swoich poddanych, mądrość, sprawiedliwość, waleczność i męstwo. Kronikarz nie pominął również takich jego cech jak wyrozumiałość, umiejętność wybaczania win oraz umiejętność rządzenia państwem. Uwielbienie, jakim otaczano Bolesława Chrobrego najlepiej pokazuje sytuacja po śmierci władcy, która obrazuje ogromny niepokój o przyszłość państwa.

Uważam, że Bolesław Choroby był władcą doskonałym, co świetnie podkreśla Gall Anonim w swojej "Kronice". Kronikarz uznaje go za władcę doskonałego i właśnie jemu poświęca bardzo dużo miejsca w swoim dziele.