Myśl, która została zawarta w temacie pracy: Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać, to moim zdaniem jedno z najpiękniejszych i najpełniej wyrażających ludzką naturę sformułowań. Jest wielu bohaterów literackich, których postępowanie udowodniło prawdziwość tej tezy. Jednym z nich jest postać z utworu Henryka Sienkiewicza pt. Krzyżacy - Jurand ze Spychowa. To niezwykłe, że ten człowiek pomimo wielu nieszczęść, jakie go spotkały nie poddał się - z godnością znosił poniżenie i okrutne tortury, jakim go poddano: został on oślepiony, a następnie pozostawiony bez żadnej pomocy na pastwę losu. Po tym wszystkim nie załamał się, nadal bardzo chciał żyć, przebaczył nawet swoim oprawcom.

Kolejną książką, w której znajduje się potwierdzenie zawartej w temacie tezy, jest tekst współczesnej autorki - Wandy Lachowicz Przeklinam cię ciało. To opowieść o chorej na anoreksję, która popada także w narkomanię - jej życie traci sens. Dlatego kilka razy decyduje się na popełnienie samobójstwa. Wszystko wskazuje na to, że nikt nie może jej już pomóc. Jednak zdarza się coś niezwykłego - przychodzi dzień, w którym zdaje sobie ona sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Zaczyna rozumieć, że popełniła w swoim życiu wiele błędów. Dlatego właśnie stara się je naprawić. Chce rozpocząć "drugie", zupełnie odmienne od poprzedniego, życie. Podejmuje decyzję - chce się leczyć oraz decyduje się pogodzić ze swoją mamą.

Chcę także podać przykłady ludzi, którzy utracili to, co było dla nich najważniejsze. Jednym z takich bohaterów literackich jest Santiago, postać z opowiadania Ernesta Hemingwaya pt. Stary człowiek i morze. Wyruszył on na połów i przez wiele dni skazany był na walkę z ogromną rybą - ale do końca się nie poddawał i udało mu się osiągnąć sukces. Z dumą zaczął płynąć ze swoim łupem w kierunku lądu - niestety, nie miał szczęścia. Rekiny, które wyczuły zapach krwi, zjadły złapaną przez niego rybę. W ten sposób Santiago stracił wszystko, co posiadał. Nie można jednak powiedzieć, że wrócił do domu jako przegrany - zwyciężył przecież walkę z sobą samym, z własnymi słabościami. Udowodnił, że ma w sobie wiele siły i odwagi.

Następnym bohaterem, który nie dał się pokonać był Rudy - postać z powieści Aleksandra Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec. Pomimo tego, że został poddany okrutnym torturom, nie zdradził Niemcom informacji, które powiedziałyby cokolwiek o jego przyjaciołach. W ten właśnie sposób uratował im życie.

Dowodem na to, że człowieka nie można pokonać jest również życie wielu artystów, niektórzy z nich mimo przeciwności losu, przebytych wypadków czy choroby, nadal tworzą wybitne dzieła. Przykładem takiego artysty jest kompozytor niemiecki - Ludwig van Beethoven. To człowiek, który pomimo głuchoty nie zrezygnował ze swojej pasji i nadal komponował wybitne dzieła. Nie chciał zrezygnować z tego, co naprawdę kochał.

Postawy ludzi i bohaterów literackich, które zostały przeze mnie przywołane udowadniają, że prawdziwe jest stwierdzenie: Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Nie ma nic silniejszego niż nadzieja człowieka na powodzenie jego zamiarów. To istota, która jest w stanie walczyć do końca o to, co uzna za słuszne.