Koleje losu Skawińskiego („Latarnik” - Henryk Sienkiewicz):

1. Udział w powstaniu listopadowym 1830-1831.

2. Ucieczka z kraju (był ścigany przez zaborców).

3. Udział w wojnie hiszpańskiej 1833-1840.

4. Otrzymanie odznaczeń wojennych.

5. Udział w powstaniu węgierskim 1848-1849.

6. Wojna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 1961-1865.

7. Zdobycie chorągwi w ataku na bagnety.

8. Zostanie kopaczem złota w Austrii (utrata majątku wskutek kradzieży).

9. Założenie farmy (klęska wskutek suszy).

10. Założenie warsztatu kowalskiego (pożar).

11. Uwięzienie przez Indian.

12. Posada majtka na statku wielorybniku (utonięcie statku).

13. Założenie fabryki cygar w Hawanie (oszukanie [kradzież] przez wspólnika).

14. Przybycie do Aspinwall i objęcie posady latarnika.