RUSYFIKACJA - narzucanie komuś języka, kultury i zwyczajów rosyjskich, zmuszanie do 

przyjęcia rosyjskiej narodowości i wykształconych się w niej stereotypów,

przebiegała wbrew woli ludności i często używano przemocy

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU RUSYFIKACJĘ:

 • prowadzanie lekcji w języku rosyjskim
 • niszczenie polskiej literatury
 • kontrola uczniów w domach
 • zakaz używania języka ojczystego (początkowo w szkole, później i na przerwach)
 • wtrącanie się w sprawy kościelne - śpiewanie pieśni po rosyjsku
 • powstawały rosyjskie teatry oraz inne miejsca publiczne, do których miała uczęszczać młodzież
 • wmawianie uczniom fałszywych teorii dotyczących polskich naukowców, malarzy, pisarzy itp.
 • likwidacja języka polskiego, a właściwie zamiana go na rosyjski- uważano, że jest on kompletnie nie potrzebny
 • zatrudnianie zagorzałych rusyfikatorów
 • karanie za wykroczenia
 • wysiedlanie ludzi, bądź zmuszanie ich do migracji
 • narzucanie rosyjskich zwyczajów, stereotypów i etosów