Media to środki służące:

 • artykulacji informacji
 • rejestracji i magazynowaniu informacji
 • transmisji informacji
 • przetwarzaniu, odtwarzaniu i wyszukiwaniu informacji
 • organizowaniu dyfuzji informacji

Media masowe – kanały komunikowania publicznego:

 • nadawca zbiorowy (instytucja)
 • zawartość wieloprzekazowa
 • przekaz zwielokrotniony za pomocą środków technicznych
 • grupa odbiorców niejednorodna, bez konkretnych struktur

czyli:

 • dzienniki, pisma
 • radio
 • TV
 • Kino
 • Książki
 • Muzyka
 • Plakaty
 • Płyty
 • Ulotki
 • Bilbordy
 • itd.

Prasa – ogół druków o charakterze periodycznym, publikacje periodyczne o stałym tytule; pokazujące się min. raz na rok

Druki periodyczne pojawiają się min. raz do roku, są aktualne (bieżące, na czasie), potencjalnie wszechstronne treściowo, ogólnodostępne,  odbiorcy anonimowi i różnorodni

wypowiedź prasowa – jednostka dająca się wyodrębnić funkcjonalnie, treściowo i graficznie (np. z tytułem).

materiał prasowy – każdy opublikowany, lub przekazany do opublikowania tekst, albo obraz

Materiały prasowe mogą być:

 • słowne (tekstowe)
 • obrazowe (ilustracje, filmy)
 • słowno-obrazowe
 • obrazowo-słowne

Status ekonomiczny materiałów prasowych:

 • redakcyjne (płaci za nie wydawca)
 • reklamowo-ogłoszeniowe (komercyjne, płaci za nie zewnętrzny nadawca)

Podział materiałów prasowych na:

 • dziennikarskie (typowe dla periodyków)
 • inne (np. treści artystyczne, albo oficjalne komunikaty)

Klasyfikacja wypowiedzi wg. pochodzenia:

 • redakcyjne (autorami są dziennikarze redakcji)
 • agencyjne (z agencji informacyjnych)
 • pozaredakcyjne (od współpracowników)
 • przedruki (z innych gazet i czasopism)

Prasa w szerokim znaczeniu ----> hiperprasa (korzystanie z różnych środków przekazu stwarza bogate możliwości)

Prasowość znaczy...

 • wszechstronność
 • aktualność
 • periodyczność

Prasę dzielimy na dzienniki (min. 2 razy w tyg) i czasopisma