Rej nie był w porównaniu z innymi postaciami epoki wybitnie i wszechstronnie wykształcony, jednak właściwa mu żywotność umysłu i pomysłowość, przy samozaparciu i poświeceniu wiele czasu na studiowanie pism między innymi Erazma z Rotterdamu, zapewniły mu dobre miejsce wśród ludzi tamtych czasów. W swoich pismach stworzył ważny do dzisiaj wzór prawdziwego ziemianina, potrafiącego czerpać wartość z tego że jest Polakiem i nie wstydzić się swoich słowiańskich korzeni w zestawieniu z Europą. W literaturze, która tworzył pokładał duże nadzieję i widział w niej narzędzie oświecenia warstw, które nie potrafiły jeszcze wyjść z zaściankowych kompleksów i z ksenofobicznego nastawienia wobec świata. Rozwaga, mądrość, sprawiedliwość, która głosił do dzisiaj bowiem są dobrami cennymi i niestety rzadkimi:

"Mądrze pływaj a dzierż sie za wiosło,

Bo nie wzwiesz, gdyć sie łodzie zachwieje,

Ochyniesz sie iście bez nadzieje.

Bo jestli cie Bóg na to przełożył,

Aby przez cię w ludzioch sprawę mnożył,

Zawsze bądźże wżdy pilen urzędu,

A ukracaj, kędy możesz, błędu".